Electronics
Btrieve
Motorcycling
Software
TSMm RTL 1998, 80/81, 347

Eesti rahvusliku raadiosageduste plaani kinnitamine

Teede- ja sideministri 15. detsembri 1997. a. määrus nr. 42

Sideseaduse (RT 1991, 3, 49) § 11 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1992. a. määrusega nr. 338 «Raadiosageduste kasutamise eraldamise korra kinnitamise kohta» (RT 1992, 55, 680) määran:

Kinnitada Eesti rahvuslik raadiosageduste plaan (lisatud).

Minister Raivo VARE

Asekantsler kantsleri ülesannetes Tõnu NAESTEMA

Kinnitatud
teede- ja sideministri 15. detsembri 1997. a. määrusega nr. 42

Eesti rahvuslik raadiosageduste plaan

JUHISED RAHVUSLIKU RAADIOSAGEDUSTE PLAANI KASUTAMISEKS

1. Suurte tähtedega on tabelis tähistatud primaarset kategooriat omav sageduskasutus, mida kaitstakse teistest sageduskasutustest põhjustatud häirete eest.

2. Väikeste tähtedega on tabelis tähistatud sekundaarset kategooriat omav sageduskasutus, mis ei tohi tekitada häireid primaarsele sageduskasutusele ja mida ei kaitsta teistest sageduskasutustest põhjustatud häirete eest.

3. Raadiosagedusala riikliku kasutuse reþiimi tüüp 1 tähistab rahuajal riigikaitselisel otstarbel Elekterside Inspektsiooni kooskõlastuseta eelnevalt kokkulepitud tingimustel sagedusala kasutust kaitseväe poolt.

4. Raadiosagedusala riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2 tähistab rahuajal riigikaitselisel otstarbel Elekterside Inspektsiooni kooskõlastusega põhiliselt riigikaitselisel otstarbel kasutatava sagedusala sageduste kasutust kaitseväe poolt.

5. Raadiosagedusala riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3 tähistab rahuajal tsiviilotstarbelisel ja riigikaitselisel otstarbel üldises kehtivas korras sagedusala ühist kasutust kaitseväe ja tsiviilkasutajate poolt.

6. Rahvuslikus raadiosageduste plaanis esinevate sageduskasutuste eesti- ja ingliskeelsed vasted:
LENNUNDUSSIDE AERONAUTICAL
LIIKUV KOSMOSE­SIDE MOBILE SATELLITE
LIIKUV KOSMOSE­SIDE (ES) MOBILE SATELLITE (ES)
LIIKUV KOSMOSE­SIDE (SE) MOBILE SATELLITE (SE)
LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
LIIKUV MAASIDE LAND MOBILE
LIIKUV MERESIDE MARITIME MOBILE
LIIKUV RAADIOSIDE MOBILE
LENNU-RAADIO­NAVIGAT­SIOON AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
PAIKNE KOSMOSE­SIDE FIXED SATELLITE
PAIKNE LENNUNDUSSIDE AERONAUTICAL FIXED
PAIKNE SIDE FIXED
RAADIO­ASTRO­NOOMIA RADIO ASTRONOMY
RAADIO­LOKATSIOON RADIOLOCATION
RAADIO­METEORO­LOOGIA RADIO METEOROLOGY
RAADIO­NAVIGAT­SIOON RADIONAVIGATION
RINGHÄÄLING BROADCASTING
RINGHÄÄLING (SATELLIIT) BROADCASTING-SATELLITE
STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL
STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL SATELLIIDILT STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL-SATELLITE
AMATÖÖR-RAADIOSIDE AMATEUR

7. Rahvuslikus raadiosageduste plaanis kasutatud tähiste ja lühendite selgitused:
Lühend Tähendus
CEPT/ERC DEC CEPT Raadioside Komitee otsus
CEPT/ERC REC CEPT Raadioside Komitee soovitus
CEPT T/R CEPT tehniline soovitus
A1A Amplituudmodulatsiooniga raadiotelegraaf
F1B Sagedusmodulatsiooniga automaattelegraaf
A2C Amplituudmodulatsiooniga digitaalne faksiimileside
A3C Amplituudmodulatsiooniga analoogfaksiimileside
AM Amplituudmodulatsioon
App. Lisa
Art. Artikkel
CATV Kaabeltelevisioon
CCIR Rahvusvaheline Raadio Konsultatiivkomitee
CEPT Euroopa Posti- ja Sideadministratsioonide Konverents
CT1 Juhtmeta telefonisüsteem
CT2 Juhtmeta telefonisüsteem
DBS Satelliitringhäälingu süsteem
DCS Raadiotelefonisüsteem
DECT Raadiotelefonisüsteem
E CCIR telekanal
ES Kosmoseside maajaama saatesagedus
EPIRB Avariipoide süsteem
F1C Sagedusmodulatsiooniga digitaalne faksiimileside
F3C Sagedusmodulatsiooniga analoogfaksiimileside
FM Sagedusmodulatsioon
UMTS Mobiilne raadiotelefonisüsteem
GPS Satelliitsidesüsteem asukoha määramiseks
GSM Mobiiltelefonisüsteem
HIPERLAN Andmeedastussüsteem
INMARSAT Satelliitsidesüsteem
INTELSAT Satelliitsidesüsteem
INTERSPUTNIK Satelliitsidesüsteem
IRIDIUM Mobiilne satelliitsidesüsteem
ISM Tehniline, teaduslik ja meditsiiniaparatuur (TTM)
ITU Rahvusvaheline Elektersideliit
J2B Ühe külgribaga raadiotelegraaf
J7B Ühe külgribaga raadiotelegraaf, mitmekanaliline
LPD Väikesevõimsuslik raadiosideaparatuur
MSI Meresõidu ohutusinformatsioon
NAVTEX Meresõidu ohutussüsteem
NBDP Kitsaribaline tähttrükkimine
NMT Mobiiltelefonisüsteem
OIRT Rahvusvaheline televisiooni ja raadio organisatsioon
OR Lennundusside väljaspool lennutrasse
pY Keskmine võimsus
R Lennundusside lennutrassidel (Lennundussides)
R OIRT telekanal (Ringhäälingus)
RADIOLAN Raadiokohtvõrgud
Rec. Soovitus
Res. Resolutsioon
RRL Raadioreleeliin
RTTS Maanteeside süsteem
Rx Vastuvõtusagedus, Baasjaama vastuvõtusagedus
SE Kosmoseside maajaama vastuvõtusagedus
SS Satelliitidevaheline side
SART Radarivastajasüsteem
SBS Laevjuhtimissüsteem
SSB Ühe külgriba modulatsioon
T/R Soovitus
TETRA Liikuva maaside süsteem
TFTS Mobiilne telefonisüsteem lennukitel
TTM Tehniline, teaduslik ja meditsiiniaparatuur
TV Televisioon
Tx Saatesagedus, Baasjaama saatesagedus
USSR endine Nõukogude Liit
WARC (WRC) Maailma Raadiokonverents
RAS Juhtmeta telefonisüsteem
IARU Rahvusvaheline Raadioamatööride Liit
CB raadio Ühiskasutusega sagedusalas 27 MHz töötav raadiosidesüsteem
NATO JARFA NATO raadiosageduste planeerimisüksus

I osa. SAGEDUSALA 9 kHz -- 29,7 MHz
Rahvusvahelise Elektersideliidu Konventsiooni täiendavate raadioeeskirjadega määratud sageduskasutus ja sageduskasutuse kategooriad Eesti sageduskasutus ja sageduskasutuse kategooriad Eesti sageduskasutuse täpsustatud tingimused
9­14 kHz

RADIONAVIGATION

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
14­19.95 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

448 A1A and F1B only

PAIKNE SIDE
19.95­20.05 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 kHz)

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL
20.05­70 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

448 A1A and F1B only

447 In USSR standard frequency and time signal (25 kHz, 50 kHz)

449 In USSR 67­70 kHz RADIONAVIGATION SERVICE

PAIKNE SIDE
70­72 kHz

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
72­84 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

448 A1A and F1B only

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

PAIKNE SIDE

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

84­86 kHz

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
86­90 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

448 A1A and F1B only

RADIONAVIGATION

447 In USSR standard frequency and time signal (25 kHz, 50 kHz)

PAIKNE SIDE
90­110 kHz

RADIONAVIGATION

Fixed

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
110­112 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

RADIONAVIGATION

PAIKNE SIDE

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

112­115 kHz

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
115­117.6 kHz

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

Fixed

Maritime mobile

117.6­126 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

PAIKNE SIDE

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

126­129 kHz

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
129­130 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

RADIONAVIGATION

451 Pulsed radionavigation systems

PAIKNE SIDE

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

130­148.5 kHz

MARITIME MOBILE

/FIXED/

454 Only A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions; J2B or J7B for maritime mobile service

457 In USSR radionavigation service

LIIKUV MERESIDE

PAIKNE SIDE

148.5­255 kHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Pikklaine-AM-raadio
255­283.5 kHz

BROADCASTING

/AERONAUTICAL RADIONAVIGATION/

RINGHÄÄLING Pikklaine-AM-raadio
283.5­315 kHz

MARITIME RADIONAVIGATION (radiobeacons)

466 +navigational information

/AERONAUTICAL RADIONAVIGATION/

466A /285.3­285.7 MARITIME RADIONAVIGATION (other than radiobeacons)/

MERE-RAADIO­NAVIGAT­SIOON (raadiomajakad) Raadiomajakad
315­325 kHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

Maritime Radionavigation (radiobeacons)

466 +navigational information

467 In USSR MARITIME RADIONAVIGATION (in the Baltic Sea area new stations shall be subject to prior consultation between the administrations concerned)

LENNU-RAADIO­NAVIGAT­SIOON
325­405 kHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

Raadiomajakad
405­415 kHz

RADIONAVIGATION

468 410 kHz is designated for radio direction-finding in the maritime radionavigation service

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
415­435 kHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

/MARITIME MOBILE/

470 Radiotelegraphy

LENNU-RAADIO­NAVIGAT­SIOON
435­495 kHz

MARITIME MOBILE

470 Radiotelegraphy

Aeronautical Radionavigation

471 490­495 kHz guardband

472A 490 kHz navigational and meteorological warnings

LIIKUV MERESIDE

Lennu-raadio­navigat­sioon

Raadiotelegraafiside laevadega

Lennu-raadiomajakad

495­505 kHz

MOBILE (distress and calling)

472 500 kHz international distress and calling frequency for Morse radiotelegraphy

LIIKUVSIDE (kutsungi- ja avariisagedus) 500 kHz rahvusvaheline raadiotelegraafi kutsungi- ja avariisagedus

459­505 kHz kaitsetsoon

505­526.5 kHz

MARITIME MOBILE

470 Radiotelegraphy

/AERONAUTICAL RADIONAVIGATION/

471 505­510 kHz guardband

474 518 kHz NAVTEX-system

LIIKUV MERESIDE Raadiotelegraafiside laevadega

518 kHz NAVTEX

526.5­1606.5 kHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Kesklaine-AM-raadio

718­930 kHz lennu-raadiomajakad, lubatud olemasolevate raadiolubade alusel kuni 31.05.98

1606.5­1625 kHz

MARITIME MOBILE

/FIXED/

/LAND MOBILE/

483 In USSR fixed and land mobile services on a primary basis

LIIKUV MERESIDE Kaldajaamade telegraafiside, digitaal­selektiiv­väljakutse
1625­1635 kHz

RADIOLOCATION

487 Art. 14, <50 W, pulse systems prohibited

485 In USSR also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis

486 Existing stations in the fixed and mobile, except aeronautical mobile may continue to operate

RAADIO­LOKATSIOON
1635­1800 kHz

MARITIME MOBILE

/FIXED/

/LAND MOBILE/

483 In USSR fixed and land mobile services on a primary basis

LIIKUV MERESIDE

LIIKUV MAASIDE (kuni 01.01.2000. a.)

Kaldajaamade raadio­telefoni­side

1650­1800 kHz Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

1800­1810 kHz

RADIOLOCATION

487 Art. 14, <50W, pulse systems prohibited

RAADIO­LOKATSIOON
485 In USSR also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis

486 Existing stations in the fixed and mobile, except aeronautical mobile may continue to operate

Liikuv maaside (kuni 01.01.2000. a.)
1810­1850 kHz

AMATEUR

490 Alternative allocation: in USSR the band 1810­1830 kHz is allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis

492 To prevent harmful interference between amateur stations and stations of other services

Amatöör-raadioside

LIIKUV MAASIDE (kuni 01.01.2000. a.)

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
1850­2000 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

488 Amateur station mean power <10W

495 Special requirements of the maritime mobile service

LIIKUV MERESIDE

PAIKNE SIDE

1850­1955 Amatöör-raadioside

1850­1950 Kaldajaamade raadio­telefoni­side

1950­2045 Laevade raadio­telefoni­side

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU sageduskavale

2000­2025 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile(R)

495 Special requirements of the maritime mobile service

2025­2045 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile(R)

Meteorological Aids

496 Oceanographic buoy stations

495 Special requirements of the maritime mobile service

2045­2160 kHz

MARITIME MOBILE

/FIXED/

/LAND MOBILE/

483 In USSR 2107­2160 kHz fixed and land mobile services on a primary basis

LIIKUV MERESIDE

/LIIKUV MAASIDE/

Liikuv maaside (kuni 01.01.2005. a.)

2045­2141,5 Laevade raadio­telefoni­side

2141,5­2160 Laevade telegraafiside, digitaalselektiivkutse

2045­2100 kHz Liikuv maaside; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

2160­2170 kHz

RADIOLOCATION

487 Art. 14, <50W, pulse systems prohibited

485 In USSR also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis

486 Existing stations in the fixed and mobile, except aeronautical mobile may continue to operate

RAADIO­LOKATSIOON
2170 ­2173.5 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE Raadiotelefoni- ja -telegraafiside laevadega
2173.5­2190.5 kHz

MOBILE (distress and calling)

500 2182 kHz is an international distress and calling frequency for radiotelephony (Art. 37, 38, N38 and 60)

500A 2187.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling (Art. N38)

500B 2174.5 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy (Art. N38)

501 2182 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

LIIKUVSIDE (kutsungi- ja avariisagedus) 2182 kHz rahvusvaheline raadiotelefoni kutsungi- ja avariisagedus
2190.5­2194 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE
2194­2300 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

495 Special requirements of the maritime mobile service

LIIKUV MERESIDE

LIIKUV MAASIDE (01.01.2001. a.)

PAIKNE SIDE 2265 kHz

2194­2262,5 Laevade raadio­telefoni­side

2262,5­2498 Laevadevaheline raadio­telefoni­side

2200­2300 kHz Liikuv maaside; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

2300­2498 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

495 Special requirements of the maritime mobile service

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a. liikuv lennundusside (R)

LIIKUV MAASIDE (kuni 01.01.2000. a.)

Liikuv maaside; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
2498­2501 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (2500 kHz)

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL
2501­2502 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

2502­2625 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

495 Special requirements of the maritime mobile service

LIIKUVSIDE

PAIKNE SIDE

2502­2578 Laevade telegraafiside

2578­2850 Kaldajaamade raadiotelefoni- ja telegraafiside

2625­2650 kHz

MARITIME MOBILE

MARITIME RADIONAVIGATION

2650­2850

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

495 Special requirements of the maritime mobile service

2650­2750 Maaside; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
2850­3025 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

501 3023 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (Art. 38 and N38)

505 3023 kHz may also be used by stations of the maritime mobile service engaged in coordinated search and rescue operations (Art. 38, N38)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
3025­3155 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
3155­3200 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

506 3155­3195 kHz a common worldwide channel for low power wireless hearing aids

LIIKUV MERESIDE

PAIKNE SIDE

Laevade telegraafiside
3200­3230 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

506 For hearing aid devices

3200­3340 Laevade raadio­telefoni­side
3230­3400 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

506 For hearing aid devices

3340­3400 Laevadevaheline raadio­telefoni­side
3400­3500 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
3500­3800 kHz

AMATEUR

510 3.4 MHz Res. 640

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

LIIKUV MERESIDE

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale

3520­3665 Paikne lennundusside

3500­3600 Laevadevaheline raadio­telefoni­side

3600­3800 Kaldajaamade raadio­telefoni­side

3800­3900 kHz

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE

LENNUNDUSSIDE (OR)

LIIKUVSIDE

3800­3900 Liikuv ja paikne side; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
3900­3950 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

3950­4000 kHz

FIXED

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Lühilaine (75m)-AM-raadio
4000­4063 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

517 Ship stations using radiotelephony <1.5 kW, App. 16

PAIKNE LENNUNDUSSIDE

PAIKNE SIDE

LIIKUV MERESIDE

4045 kHz Paikne lennundusside

Laevade side

4063­4438 kHz

MARITIME MOBILE

500A 4207.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling (Art. N38)

500B 4177.5 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy (Art. N38)

520 4125 kHz conditions Art. 37, 38, N38, 60

520A 4209.5 kHz for meteorological and navigational warnings and urgent information to ships by NBDP (Res. 332)

520B 4210 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

LIIKUV MERESIDE 4063­4065 Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine

4065­4146 Laevade Dupleks raadio­telefoni­side

4146­4152 Simpleks raadio­telefoni­side

4152­4172 Laevade telegraafiside

4172­4181,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

4181,75­4186,75 Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused

4186,75­4202,25 Laevade morsetelegraaf

4202,25­4207,25 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

4207,25­4209,25 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

4209,25­4219,25 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

4219,25­4221 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

4221­4351 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

4351­4438 Kaldajaamade dupleks raadio­telefoni­side

4438­4650 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

LIIKUV MAASIDE (kuni 01.01.2001. a.)

PAIKNE SIDE

PAIKNE LENNUNDUSSIDE

LIIKUV MERESIDE

Paikne lennundusside

Kaldajaamad

4650­4700 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
4700­4750 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
4750­4850 kHz

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)

4850­4995 kHz

FIXED

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV MAASIDE

Liikuv ja paikne side; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
4995­5003 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL(5000 kHz)

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL
5003­5005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

5005­5060 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE Paikne side; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
5060­5250 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile

521 In USSR 5130­5250 kHz mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis

PAIKNE SIDE 5145­5250 kHz Paikne lennundusside
5250­5450 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a. liikuv lennundusside

Liikuv ja paikne side; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
5450­5480 kHz

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)

LIIKUV MAASIDE

Liikuv ja paikne side; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
5480­5680 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

501 5680 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (Art. 38 and N38)

505 5680 kHz may also be used by stations of the maritime mobile service engaged in coordinated search and rescue operations (Art. 38, N38)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
5680­5730 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

501 5680 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (Art. 38 and N38)

505 5680 kHz may also be used by stations of the maritime mobile service engaged in coordinated search and rescue operations (Art. 38, N38)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
5730­5900 kHz

FIXED

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE 5750­5850 Liikuv ja paikne side; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
5900­5950 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

521C Land mobile service on a primary basis

RINGHÄÄLING Lühilaine (59 m)-AM-raadio
5950­6200 kHz

BROADCASTING

Lühilaine (59 m)-AM-raadio
6200­6525 kHz

MARITIME MOBILE

500A 6312 kHz is an international distress frequency for digital selective calling (Art. N38)

500B 6268 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy (Art. N38)

520 6215 kHz conditions Art. 37, 38, N38, 60

520B 6314 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

522 6200­6213.5 kHz and 6220.5­6525 kHz may be used in the fixed service, <50W

LIIKUV MERESIDE 6200­6224 Laevade dupleksraadio­telefoni­side

6224­6233 Simpleksraadio­telefoni­side

6233­6261 Laevade telegraafiside

6261­6262,75 Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine

6262,75­6275,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

6275,75­6280,75 Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused

6280,75­6284,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

6284,75­6300,25 Laevade morsetelegraaf

6300,25­6311,75 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

6311,75­6313,75 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

6313,75­6330,75 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

6330,75­6332,5 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

6332,5­6501 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

6501­6525 Kaldajaamade dupleksraadio­telefoni­side

6525­6685 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
6685­6765 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
6765­7000 kHz

FIXED

Land Mobile

525 In USSR land mobile service on a primary basis

524 6765­6795 kHz (centre frequency 6780 kHz) for ISM applications

PAIKNE SIDE Paikne lennundusside
7000­7100 kHz

AMATEUR

510 7.0 MHz Res. 640

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sagedusplaanile
7100­7300 kHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Lühilaine (41 m)-AM-raadio
7300­7350 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

528A Fixed service on a primary basis and land mobile service on a secondary basis until 1 April 2007 (Res. 21)

RINGHÄÄLING Lühilaine (41 m)-SSB-raadio
7350­8100 kHz

FIXED

Land Mobile

PAIKNE SIDE 7350­7450 Liikuv ja paikne side; riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
8100­8195 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV MERESIDE

Laevade side
8195­8815 kHz

MARITIME MOBILE

500A 8414.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling (Art. N38)

500B 8376.5 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy (Art. N38)

520B 8416.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

529A Conditions for the use of 8291 kHz in Art. 38, N38 and 60

501 8364 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (Art. 38 and N38)

LIIKUV MERESIDE 8195­8294 Laevade dupleksraadio­telefoni­side

8294­8300 Simpleksraadio­telefoni­side

8300­8340 Laevade telegraafiside

8340­8341,75 Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine

8341,75­8365,75 Laevade morsetelegraaf

8365,75­8370,75 Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused

8370,75­8376,25 Laevade morsetelegraaf

8376,25­8396,25 Laevade telegraafi- ja andmeside

8396,25­8414,25 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

8414,25­8416,25 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

8416,25­8436,25 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

8436,25­8438 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

8438­8707 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

8707­8815 Kaldajaamade dupleksraadio­telefoni­side

8815­8965 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
8965­9040 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
9040­9400 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE Paikne lennundusside
9400­9500 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

529B Fixed service on a primary basis until 1 April 2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (31 m)-SSB-raadio
9500­9900 kHz

BROADCASTING

530 9775­9900 kHz may be used by stations in the fixed service <24dBW on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service

531 9775­9900 kHz allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (31 m)-AM-raadio
9900­9995 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
9995­10003 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10000 kHz)

501 10003 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (+/­3 kHz)

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL
10003­10005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

501 10003 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (+/­3 kHz)

10005­10100 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

501 10003 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (+/­3 kHz)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
10100­10150 kHz

FIXED

Amateur

510 10.1 MHz Res. 640

PAIKNE SIDE

Amatöör-raadioside

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
10150­11175 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE 10150­10250 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
11175­11275 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
11275­11400 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
11400­11600 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
11600­11650 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

529B Fixed service on a primary basis until 1 April 2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (25 m)-SSB-raadio
11650­12050 kHz

BROADCASTING

530 11650­11700 kHz and 11975­12050 kHz may be used by stations in the fixed service <24dBW on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service

531 11650­11700 kHz and 11975­12050 kHz allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (25 m)-AM-raadio
12050­12100 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

529B Fixed service on a primary basis until 1 April 2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (25 m)-SSB-raadio
12100­12230 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
12230­13200 kHz

MARITIME MOBILE

500A 12577 kHz is an international distress frequency for digital selective calling (Art. N38)

500B 12520 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy (Art. N38)

520B 12579 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

529A Conditions for the use of 12290 kHz in Art. 38, N38 and 60

532 12230­12330 kHz allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

LIIKUV MERESIDE 12230­12353 Laevade dupleksraadio­telefoni­side

12353­12368 Simpleksraadio­telefoni­side

12368­12420 Laevade telegraafiside

12420­12421,75 Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine

12421,75­12476,75 Laevade morsetelegraaf

12476,75­12549,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

12549,75­12554,75 Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused

12554,75­12559,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

12559,75­12576,75 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

12576,75­12578,75 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

12578,75­12656,75 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

12656,75­12658,5 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

12658,5­13077 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

13077­13200 Kaldajaamade dupleksraadio­telefoni­side

13200­13260 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR) Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
13260­13360 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
13360­13410 kHz

FIXED

RADIO ASTRONOMY

533 To protect the radio astronomy service

PAIKNE SIDE

RAADIO­ASTRO­NOOMIA

13410­13570 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

534 13553­13567 kHz (centre frequency 13560 kHz) for ISM applications

PAIKNE SIDE
13570­13600 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

534A Allocated to the fixed service on a primary basis and to the mobile except aeronautical mobile (R) service on a secondary basis until 1 April 2007 (Res. 21)

RINGHÄÄLING Lühilaine (22 m)-SSB-raadio
13600­13800 kHz

BROADCASTING

531 Allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (22 m)-AM-raadio
13800­13870 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

534A Allocated to the fixed service on a primary basis and to the mobile except aeronautical mobile (R) service on a secondary basis until 1 April 2007 (Res. 21)

RINGHÄÄLING Lühilaine (22 m)-SSB-raadio
13870­14000 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE
14000­14250 kHz

AMATEUR

510 14.0 MHz Res. 640

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
14250­14350 kHz

AMATEUR

510 14.0 MHz Res. 640

535 In USSR also allocated to the fixed service on a primary basis <24 dBW

AMATÖÖR-RAADIOSIDE Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
14350­14990 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE
14990­15005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15000 kHz)

501 14993 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (+/­3 kHz)

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL
15005­15010 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

15010­15100 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
15100­15600 kHz

BROADCASTING

531 15450­15600 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (19 m)-AM-raadio
15600­15800 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

529B Fixed service on a primary basis until 1 April 2007

Lühilaine (19 m)-SSB-raadio
15800­16360 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
16360­17410 kHz

MARITIME MOBILE

500A 16804.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling (Art. N38)

500B 16695 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy (Art. N38)

520B 16806.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

529A Conditions for the use of 16420 kHz in Art. 38, N38 and 60

532 16360­16460 kHz and 17360­17410 kHz are allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

LIIKUV MERESIDE 16360­16528 Laevade dupleksraadio­telefoni­side

16528­16549 Simpleksraadio­telefoni­side

16549­16617 Laevade telegraafiside

16617­16618,75 Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine

16618,75­16683,25 Laevade morsetelegraaf

16683,25­16733,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

16733,75­16738,75 Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused

16738,75­16784,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

16784,75­16804,25 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

16804,25­16806,25 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

6806,25­16902,75 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

16902,75­16904,5 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

16904,5­17242 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

17242­17410 Kaldajaamade dupleksraadio­telefoni­side

17410­17480 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
17480­17550 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

529B Fixed service on a primary basis until 1 April 2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (15 m)-SSB-raadio
17550­17900 kHz

BROADCASTING

531 17550­17700 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

Lühilaine (15 m)-AM-raadio
17900­17970 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
17970­18030 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR)
18030­18052 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
18052­18068 kHz

FIXED

Space Research

18068­18168 kHz

AMATEUR

510 18.068 MHz Res. 640

AMATEUR-SATELLITE

537 Fixed service on a primary basis (Res. 8)

538 In USSR also allocated to the fixed service <1kW

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
18168­18780 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE
18780­18900 kHz

MARITIME MOBILE

532 Allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

LIIKUV MERESIDE 18780­18825 Laevade dupleksraadio­telefoni­side

18825­18846 Simpleksraadio­telefoni­side

18846­18870 Laevade telegraafiside

18870­18892,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

18892,75­18898,25 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

18898,25­18899,75 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

18900­19020 kHz

BROADCASTING

521A SSB (App. 45)

521B Planning by a competent WARC

529B Fixed service on a primary basis until 1 April 2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (14 m)-SSB-raadio
19020­19680 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
19680­19800 kHz

MARITIME MOBILE

520B 19680.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

532 Allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

LIIKUV MERESIDE 19680,25­19703,25 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

19703,25­19705 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

19705­19755 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

19755­19800 Kaldajaamade dupleksraadio­telefoni­side

19800­19990 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
19990­19995 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

501 19993 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (+/­ 3 kHz)

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL
19995­20010 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20000 kHz)

501 19993 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (+/­ 3 kHz)

20010­21000 kHz

FIXED

Mobile

PAIKNE SIDE
21000­21450 kHz

AMATEUR

510 21.0 MHz Res. 640

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
21450­21850 kHz

BROADCASTING

531 21750­21850 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (13 m)-AM-raadio
21850­21870 kHz

FIXED

539 Alternative allocation: in USSR allocated to the aeronautical fixed and the aeronautical mobile (R) services on a primary basis

PAIKNE SIDE
21870­21924 kHz

AERONAUTICAL FIXED

PAIKNE LENNUNDUSSIDE
21924­22000 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)
22000­22855 kHz

MARITIME MOBILE

520B 22736 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

532 22720­22855 kHz allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

LIIKUV MERESIDE 22000­22159 Laevade dupleksraadio­telefoni­side

22159­22180 Simpleksraadio­telefoni­side

22180­22240 Laevade telegraafiside

22240­22241,75 Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine

22241,75­22279,25 Laevade morsetelegraaf

22279,25­22284,25 Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused

22284,25­22351,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

22351,75­22374,25 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

22374,25­22375,75 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

22375,75­22443,75 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

22443,75­22445,5 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

22445,5­22696 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

22696­22855 Kaldajaamade dupleksraadio­telefoni­side
22855­23000 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
23000­23200 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

23200­23350 kHz

AERONAUTICAL FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LENNUNDUSSIDE (OR)
23350­24000 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

541 Inter-ship radiotelegraphy

PAIKNE SIDE
24000­24890 kHz

FIXED

LAND MOBILE

24890­24990 kHz

AMATEUR

510 21.0 MHz Res. 640

AMATEUR-SATELLITE

543 Fixed and land mobile services on a primary basis (Res. 8)

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
24990­25005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25000 kHz)

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL
25005­25010 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

25010­25070 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a. liikuv lennundusside

Mereside kaldajaamad (RR4210)
25070­25210 kHz

MARITIME MOBILE

544 25110­25210 kHz also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis (Res. 8)

LIIKUV MERESIDE 25070­25100 Laevade dupleksraadio­telefoni­side

25100­25121 Simpleksraadio­telefoni­side

25121­25161,25 Laevade telegraafiside

25161,25­25171,25 Laevade morsetelegraaf

25171,25­25172,75 Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused

25172,75­25192,75 Laevade telegraafi- ja andmeside

25192,75­25208,25 Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

25208,25­25210 Laevade digitaal­selektiiv­väljakutse

25210­25550 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a. liikuv lennundusside

Mereside kaldajaamad (RR4210)
25.550­25.670 MHz

RADIO ASTRONOMY

545 25550­25600 kHz is allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis (Res. 8)

RAADIO­ASTRO­NOOMIA
25.670­26.100 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Lühilaine (11 m)-AM-raadio
26.100­26.1750 MHz

MARITIME MOBILE

520B 26100.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI (Res. 333 and App. 31)

LIIKUV MERESIDE 26,10025­26,12075 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

26,12075­26,1225 Kaldajaamade digitaal­selektiiv­väljakutse

26,1225­26,145 Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

26,145­26,175 Kaldajaamade dupleksraadio­telefoni­side

26.175­27.500 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

546 26.957­27.283 (centre frequency 27.120) ISM applications

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a. liikuv lennundusside

Mereside kaldajaamad (RR4210)

26,965­27,405 Citizen's Band

Ühiskasutusega kanalid 1...40 ­ Simpleksraadio­telefoni­side vastavalt ERC/DEC/(96)02-le

Kanalid 4, 9, 14, 19, 24, 30 ­ igat liiki mudelite juhtimine, isikuotsing, valve­signalisatsioonisüsteemid

27,450 isikuotsing

27.500­28.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

FIXED

MOBILE

RAADIO­METEORO­LOOGIA

PAIKNE SIDE

28.000­29.700 MHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
II osa. SAGEDUSALA 29,7 MHz ­ 3600 MHz
Rahvusvahelise Elektersideliidu Konventsiooni täiendavate raadioeeskirjadega määratud sageduskasutus ja sageduskasutuse kategooriad Eesti sageduskasutus ja sageduskasutuse kategooriad Eesti sageduskasutuse täpsustatud tingimused
29.700­30.005 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

30.005­30.010 MHz

SPACE OPERATION (satellite identification)

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH

30.010­37.500 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

32,150­32,450 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

33,300­33,800 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

35,010­35,200 (kanalid 61­80) Lendavate mudelite juhtimine

37.500­38.250 MHz

FIXED

MOBILE

Radio Astronomy

547 To protect the radio astronomy service

39,000­39,500 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

40,665; 40,675; 40,685; 40,695 (kanalid 50­53) Igat liiki mudelite juhtimine

40,715; 40,725; 40,735; 40,765; 40,775; 40,785 (kanalid 54­59) Auto- ja laevamudelite juhtimine

38.250­39.986 MHz

FIXED

MOBILE

40,670; 40,690 isikuotsing
39.986­40.020 MHz

FIXED

MOBILE

Space Research

41,700­42,200 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

45,000­45,700 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

40.020­40.980 MHz

FIXED

MOBILE

548 40.66­40.70 MHz ISM

40.980­41.015 MHz

FIXED

MOBILE

Space Research

46,100­46,600 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
41.0150­47.000 MHz

FIXED

MOBILE

47.000­68.000 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING 47,400­47,800 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2
553 In USSR 47­48.5 MHz and 56.5­58 MHz also allocated to the fixed and land mobile services on a secondary basis

554 In Finland also allocated to the land mobile service on a permitted basis

47,000­48,475 Liikuv maaside

50,000­54,000 Amatöör-raadioside

57,0125­57,5125 Liikuv maaside

TV-kanalid R1...R2

66,000­68,000 FM-raadio (sekundaarne, piiratud olemasolevate sageduseraldustega kuni 01.01.2005. a.)

47,000­48,500 Liikuv maaside (sekundaarne)

50,000­54,000 Amatöörside (piirangutega) vastavalt IARU 1 sagedusplaanile

(Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale)

57,0125­57,5125 Liikuv maaside (sekundaarne)

57,000­57,150 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

68.000­74.800 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

565, 567 In USSR 68­74 MHz broadcasting on a primary basis

568 73­74.6 MHz to protect the radio astronomy service

571 In USSR 74.6­74.8 MHz also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis, for ground-based transmitters only

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

68,000­74,000 Ringhääling (kuni 01.01.2005. a.)

Andmeside

68,000­74,000 FM-raadio (sekundaarne; piiratud olemasolevate sageduseraldustega; kuni 01.01.2005. a.)

74,200­74,500 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

74.800­75.200 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

572 75 MHz aeronautical marker beacons

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON 75,000 Lennunduse markermajakas

74,800­75,200 kaitsetsoon

75.200­87.500 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

565 In USSR 76­87.5 MHz broadcasting on a primary basis

571 In USSR 75.2­75.4 MHz also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis, for ground-based transmitters only

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

76,000­87,000 Ringhääling (kuni 01.01.2005. a.)

83,600­83,800 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

76,000­87,500 TV-kanalid R3...R4 (sekundaarne; piiratud olemasolevate sageduseraldustega; kuni 01.01.2005. a.)

87.500­100.000 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING 87,500­100,000 FM-raadio

TV-kanalid R4...R5 (sekundaarne; piiratud olemasolevate sageduseraldustega; kuni 01.01.2005. a.)

100­108 MHz

BROADCASTING

100,000­108,000 FM raadio
108.000­117.975 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON
117.975­136.000 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

501 121.5 MHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

591 Also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a secondary basis

592 121.45­121.55 MHz also allocated to the mobile-satellite service

593 121.5 MHz is the aeronautical emergency frequency and 123.1 MHz is auxiliary. Maritime mobile under conditions of Art. 38 and N38

594 In USSR 132­136 MHz also allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a permitted basis

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)

Liikuv lennunduse kosmoseside (R)

121,500 MHz EPIRB-id

123,100 MHz Lennunduse avariiside

136.000­137.000 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

591 Also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a secondary basis

594A In USSR the aeronautical mobile (OR) service on a permitted basis

595 Space operation service (SE), meteorological-satellite service (SE) and the space research service (SE) on a secondary basis

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (R)

Liikuv side, v.a. liikuv lennundusside (R)

Liikuv lennunduse kosmoseside (R)

137.000­137.025 MHz

SPACE OPERATION (SE)

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

599B Non-geostationary-satellite systems

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

598 In Finland and USSR the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis

599A Res. 46

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (SE)

Liikuv side, v.a. liikuv lennundusside (R)

137.025­137.175 MHz

SPACE OPERATION (SE)

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

Mobile-Satellite (SE)

599B Non-geostationary-satellite systems

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

598 In Finland and USSR the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis

599A Res. 46

137.175­137.825 MHz

SPACE OPERATION (SE)

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

599B Non-geostationary-satellite systems

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

598 In Finland and USSR the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis

599A Res. 46

137.825­138.000 MHz

SPACE OPERATION (SE)

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

Mobile-satellite (SE)

599B Non-geostationary-satellite systems

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

598 In Finland and USSR the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis

599A Res. 46

Liikuv kosmoseside (SE)

Liikuv side, v.a. liikuv lennundusside

138.000­143.600 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUNDUSSIDE (OR) 142,000­144,000 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
143.600­143.650 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

SPACE RESEARCH (SE)

LIIKUV MAASIDE
143.650­144.000 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

144.000­146.000 MHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
146.000­148.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

608 Space operation (ES); Art. 14

PAIKNE SIDE

LIIKUV MAASIDE

146,000­148,400 SI, isikuotsing (CEPT T/R 25­08)
148.000­149.900 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

MOBILE-SATELLITE (ES)

599B Non-geostationary-satellite systems

608 Space operation (ES); Art. 14

608A Mobile-satellite service; Res. 46

148,400­151,400 DuRx, +4,6 MHz (153,000­156,000), olemasolev Si (CEPT T/R 25­08)
149.900­150.050 MHz

RADIONAVIGATION-SATELLITE

LAND MOBILE-SATELLITE (ES)

599B Non-geostationary satellite systems

609B Land mobile-satellite on a secondary basis until 01.01.1997

608B Land mobile-satellite service; Res. 46

609 Receiving earth stations of the space research service

150.050­153.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

610 To protect the radio astronomy service

151,400­153,000 Si (CEPT T/R 25­08)
153.000­154.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

Meteorological Aids

153,000­156,000 Du Tx, Rx (­4,6 MHz 148,400­151,400), olemasolev Si (CEPT T/R 25­08)
154.000­156.7625 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

155,500, 155,525 Meresidekanalid purjekatele
613 156­156.7625 MHz priority to the maritime mobile service (Art. 38, N38, 60) 156­156,7625 LIIKUV MERESIDE 156,025­156,750 1.­15.; 60.­74. mereside kanalid, Rx
156.7625­156.8375 MHz

MARITIME MOBILE (distress and calling)

501 156.8 MHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles (Art. 38, N38)

613 156.8 MHz international distress, safety and calling frequency for the maritime mobile VHF radiotelephone service (Art. 38, N38)

LIIKUV MERESIDE (avariiside ja väljakutse) 156,7625­156,7875 kaitsevahemik

156,800 16. meresidekanal

156,8125­156,8375 kaitsevahemik

156.8375­174.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

613 156.8375­157.45; 160.6­160.975; 161.475­162.05 MHz priority to the maritime mobile service (Art. 38, N38, 60)

PAIKNE SIDE

156,8375­157,450 LIIKUV MERESIDE

157,450­157,775 LIIKUV MERESIDE (kuni 01.01.2005. a.)

156,850­157,425 Duplekskanalid 17.­28.; 77.­88. Rx

157,450­157,775 29.­35.; 89.­94. Si

157,800­160,600

LIIKUV MAASIDE

157,800­160,600 Du Rx, Tx (+4,6 MHz 164,400­165,200) (CEPT T/R 25­08), olemasolev Si
160,600­160,975

LIIKUV MERESIDE

160,625­160,950 1.­7.; 60.­66. kanal, Tx
160,975­161,475

LIIKUV MAASIDE

160,975­161,475 Simplekskanalid, kanalijaotus vastavalt (CEPT T/R 25­08)
161,475­162,050

LIIKUV MERESIDE

161,500­162,025 18.­28.; 78.­88. kanal, Tx
162,050­174,000

LIIKUV MAASIDE

162,050­162,375 Si

162,400­165,200 Du Tx, Rx (­4,6 MHz 157,800­160,600) (kanalijaotus vastavalt CEPT T/R 25­08), olemasolev Si

165,200­169,400 Du Rx, Tx (+4,6 MHz 169,800­174,000) (CEPT T/R 25­08), olemasolev Si

169,400­169,800 Si (CEPT T/R 25­08 ja 25­07), ERMES vastavalt ERC/DEC/(94)02

169,800­174,000 Du Tx, Rx (­4,6 MHz 165,200­169,400) (CEPT T/R 25­08), olemasolev Si

174.000­223.000 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING TV kanalid R6...R12
223.000­230.000 MHz

BROADCASTING

Fixed

Mobile

230.000­235.000 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Ringhääling

230,000­231,000 Telemeetria, andmeside

Digitaalraadio T-DAB kokkulepe Wiesbaden 1995

235.000­267.000 MHz

FIXED

MOBILE

501 243 MHz for search and rescue operations

592 242,95­243,05 MHz mobile-satellite service (ES) for EPIRB-s

641 May be used by the mobile-satellite service

642 243 MHz for use by survival craft stations

235,000­240,000

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Ringhääling

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (ES) /501, 592, 641, 642/

235­240 Digitaalraadio T-DAB kokkulepe Wiesbaden 1995
240,000­267,000

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (ES) /501, 592, 642/

242,950­243,050 EPIRB-id

250,000­300,000 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

267.000­272.000 MHz

FIXED

MOBILE

Space operation (SE)

641 May be used by the mobile-satellite service

643 May be used for space telemetry on a primary basis

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

272.000­273.000 MHz

SPACE OPERATION (SE)

FIXED

MOBILE

641 May be used by the mobile-satellite service

273.000­312.000 MHz

FIXED

MOBILE

641 May be used by the mobile-satellite service

273,000­308,000

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

300,050­300,200 Sisevete side

302,4375­302,6125 ALTAI 7. tüvikanal, Du Rx (+36 MHz) (kuni 01.01.2005. a.)

303,2375­303,4125 ALTAI 11. tüvikanal, Du Rx (+36 MHz) (kuni 01.01.2005. a.)

304,9375­305,1125 Reserv telefoniliinipikenditele, Du Rx (+36 MHz)

305,1375­305,3125 Reserv telefoniliinipikenditele, Du Rx (+36 MHz)

306,000­306,325 Andmeside, Du Rx (+37 MHz)

307,000­307,500 Andmeside, Si

307,5125­307,9875 Telefoniliinipikendid, Du Rx (+36 MHz)

308,000­312,000

PAIKNE SIDE

Laiaribaline ühekanaliline ringhäälinguaparatuur
312.000­315.000 MHz

FIXED

MOBILE

Mobile-satellite (ES)

641 May be used by the mobile-satellite service

641A May be used by non-geostationary-satellite systems

312,000­314,000

PAIKNE SIDE

314,000­315,000

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Laiaribaline ühekanaliline ringhäälinguaparatuur
315.000­322.000 MHz

FIXED

MOBILE

641 May be used by the mobile-satellite service

315,000­321,000

LIIKUV SIDE

321,000­322,000

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Laiaribaline ühekanaliline ringhäälinguaparatuur
322.000­328.600 MHz

FIXED

MOBILE

RADIO ASTRONOMY

644 To protect the radio astronomy service

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

328.600­335.400 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

645 Limited to Instrument Landing Systems (glide path)

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON /645/ Lennunduse raadiomajakad
335.400­387.000 MHz

FIXED

MOBILE

641 May be used by the mobile-satellite service

335,400­338,000 MHz

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

335,500 Lennunduse raadio­navigat­sioon (kuni 01.01.2000. a.)

Lennunduse raadiomajakas
338,000­344,000

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

338,4375­338,6125 ALTAI 7. tüvikanal, Du Tx (­36 MHz)

339,2375­339,4125 ALTAI 11. tüvikanal, Du Tx (­36 MHz)

340,9375­341,1125 Reserv telefoniliinipikenditele, Du Tx (­36 MHz)

341,1375­341,3125 Reserv telefoniliinipikenditele, Du Tx (­36 MHz)

343­343,35 Andmeside, Du Tx (­36 MHz)

343,5125­343,9875 Telefoniliinipikendid, Du Tx (­36 MHz)

344,000­380,000

PAIKNE SIDE

344,000­358,500 Paikne side, Du +20,5 MHz Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

344,000­358,500 Paikne side, Du +20,5 MHz

358,500­364,500 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

364,500­379,000 Paikne side, Du ­20,5 MHz Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

380,000­387,000

LIIKUV SIDE

380,000­385,000 Reserveeritud: TETRA emergency Du Rx (+10 MHz), ERC/DEC/(96)01

385,000­387,000 Reserveeritud: TETRA civil Du Rx (+10 MHz), ERC/DEC/(96)04

387.000­390.000 MHz

FIXED

MOBILE

Mobile-satellite (SE)

641 May be used by the mobile-satellite service

641A May be used by non-geostationary-satellite systems

LIIKUV SIDE 387,000­390,000 Reserveeritud: TETRA civil Du Rx (+10 MHz), ERC/DEC/(96)04
390.000­399.900 MHz

FIXED

MOBILE

641 May be used by the mobile-satellite service

LIIKUV SIDE

Paikne side

390,000­395,000 Reserveeritud: TETRA emergency dupleks Tx (­10 MHz), ERC/DEC/(96)01

395,000­399,900

Reserveeritud: TETRA civil Du Tx (­10 MHz), ERC/DEC/(96)04

Paikne side sekundaarsel alusel

399.900­400.050 MHz

RADIONAVIGATION-SATELLITE

609 May be used by receiving earth stations of the space research service

KOSMOSE-RAADIO­NAVIGAT­SIOON
400.050­400.150 MHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL-SATELLITE (400.1 MHz)

646 Emissions confined in a band 400.1 MHz +/­25 kHz

400,050­400,150

STANDARD­SAGEDUSE JA AJA SIGNAAL SATELLIIDILT

Paikne side kuni 01.01.2000. a.

400.150­401.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

647A Also allocated to the space research service in the space-to-space direction

MOBILE-SATELLITE (SE)

599B Limited to non-geostationary-satellite systems

Space Operation (SE)

647 In USSR also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis

647B The use by the mobile-satellite service is subject of Res. 46

400,150­401,000

RAADIO­METEORO­LOOGIA

KOSMOSE-RAADIO­METEORO­LOOGIA

LIIKUV KOSMOSE­SIDE /647B/

Paikne side

Paikne side sekundaarsel alusel
401.000­402.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

SPACE OPERATION (SE)

Earth Exploration-Satellite (ES)

Fixed

Meteorological-Satellite (ES)

Mobile except aeronautical mobile

401,000­406,000

RAADIO­METEORO­LOOGIA

Paikne raadoside

402.000­403.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

Earth Exploration-Satellite (ES)

Fixed

Meteorological-Satellite (ES)

Mobile except aeronautical mobile

403.000­406.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

Fixed

Mobile except aeronautical mobile

406.000­406.100 MHz

MOBILE-SATELLITE (ES)

649 Low power satellite EPIRB-s

649A Any emission causing harmful interference is prohibited

LIIKUV KOSMOSE­SIDE /649A/ EPIRB-id
406.100­410.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

650 To protect the radio astronomy service

PAIKNE SIDE 407,000­410,000 Du (+40 MHz)

408,000­410,000 Du (+30 MHz)

410.000­420.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

Space-Research (SS)

651A Within 5 km of an orbiting, manned space vehicle

LIIKUV SIDE, v.a. liikuv lennundusside

Paikne side kuni 01.01.99

410,000­420,000 Liikuv maaside, DuRx+10 MHz (420,000­430,000) (CEPT T/R 25­08)

410,000­413,000 Operatiivteenistuste raadiovõrk

414,925 ja 414,950 Si

414,000­416,000 Reserveeritud: TETRA civil ERC/DEC/(96)04

416,000­420,000 Reserveeritud paiksele raadiotelefonisüsteemile (WLL)

418,000­420,000 Liikuv maaside

420.000­430.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

Radiolocation

653 In USSR also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis

420,000­430,000 Liikuv maaside, DuTx10 MHz (410,000­420,000) (CEPT T/R 25­08)

420,000­423,000 Operatiivteenistuste raadiovõrk

424,925 ja 424,950 Si

424,000­426,000 Reserveeritud: TETRA civil ERC/DEC/(96)04

426,000­428,000 Reserveeritud paiksele raadiotelefonisüsteemile (WLL)

428,000­430,000 Liikuv maaside

414,800­429,200 Lingid kuni 31.12.97

430.000­440.000 MHz

AMATEUR

430,000­432,000

PAIKNE SIDE (656, 657)

430,000­432,000 Du+17 MHz (447,000­449,000)
RADIOLOCATION

653 In USSR also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis

659 In USSR also allocated to the fixed service on a primary basis

661 In R1 433.05­434.79 MHz (centre frequency 433.92 MHz) is designated for ISM applications

664 435­438 MHz amateur-satellite service not causing harmful interference to other services

432,000­438,000

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

433,050­434,790 TTM-aparatuur

434,100­435,100 Paikne side kuni 01.01.95

435,000­438,000 amatöör-kosmoseside

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale

433,050­434,790 TTM-aparatuur

438,000­440,000

PAIKNE SIDE (656, 657)

438,000­440,000 Du­30 MHz (408,000­410,000)
440.000­450.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

Radiolocation

653 In USSR also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis

668 449.75­450.025 MHz may be used for the space operation service (ES) and the space research service (ES)

440,000­450,000

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a. liikuv lennundusside

440,000­441,000 Du+5 MHz (445,000­446,000)

Liikuv maaside, väikese võimsusega võrgud, andmeside

441,000­442,000 Du+5 MHz (446,000­447,000)

Paikne side

442,000­442,500 Si Liikuv maaside

442,500­443,000 Si Paikne side

443,000­444,000 Si Liikuv maaside

444,000­445,000 Si Liikuv maaside,

Liikuv maaside, Du+5 MHz (449,000­450,000)

445,000­446,000 Du­5 MHz (440,000­441,000)

Liikuv maaside, väikese võimsusega võrgud, andmeside

446,000­447,000 Du­5 MHz (441,000­442,000)

Paikne side

447,000­449,000 Du­17 MHz (430,000­432,000)

Paikne side

447,000­450,000 Du­40 MHz (407,000­410,000) Paikne side

449,000­450,000 Du­5 MHz (444,000­445,000)

Liikuv maaside

449,000­450,000 Si Liikuv maaside

450.000­460.000 MHz

FIXED

MOBILE

653 In USSR also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis

668 449.75­450.025 MHz may be used for the space operation service (ES) and the space research service (ES)

669 In the maritime mobile service the frequencies 457.525, 457.550 and 457.575 may be used by on-board communication

450,000­470,000

LIIKUV SIDE

Paikne raadioside kuni 01.01.99

450,000­460,000 DuRx+10 MHz (460,000­470,000), Si Liikuv maaside (CEPT T/R 25­08)

453,000­457,475 NMT-450, kanalid 1...180

RAS1000

457,525­457,575 laevasisene side/RR669/

460.000­470.000 MHz

FIXED

MOBILE

Meteorological-Satellite (SE)

669 In the maritime mobile service, the frequencies 467.525, 467.550 and

460,000­470,000 DuTx-10 MHz (450,000­460,000), Si Liikuv maaside (CEPT T/R 25­08)

463,000­467,475 NMT-450, kanalid 1...180

RAS 1000

467.575 may be used by on-board communication

671 Earth exploration-satellite service application may also be used not causing harmful interference

467,525­467,575 laevasisene side /669/
470.000­790.000 MHz

BROADCASTING

689 608­614 MHz is also to the radio astronomy service on a secondary basis

694 Additional allocation: in USSR is also allocated to the aeronautical radionavigation service on a permitted basis

RINGHÄÄLING 470,000­478,000 TV kanal 21 ja üldloaga raadiomikrofonid <50 mW

478,000­790,000 TV kanalid 22...60

790.000­862.000 MHz

FIXED

BROADCASTING

694 Additional allocation: in USSR 645­862 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service on a permitted basis

RINGHÄÄLING

Lennunduse raadio­navigat­sioon kuni 01.01.98

790,000­854,000 TV kanalid 61...68

854,000­862,000 TV kanal 69 ja üldloaga raadiomikrofonid <50 mW

835,000 Lennujuhtimine Tallinna lennuväljal

862.000­890.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

704 Additional allocation: in USSR 862­960 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service on a permitted basis until 1 January 1998. After this date on a secondary basis

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Lennunduse raadio­navigat­sioon kuni 01.01.98

862,000­960,000 Kanalijaotus vastavalt CEPT T/R 25­08, 20­08, 75­02

870,000­876,000 DuRx+45 MHz, Reserveeritud: TETRA civil vastavalt ERC/DEC/(96)04

880,000­890,000 DuRx+45 MHz (925,000­935,000) Reserveeritud: GSM laiendus

864,150­868,050 CT2

883,000 Lennujuhtimine Tallinna lennuväljal

890.000­942.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

Radiolocation

704 Additional allocation: in USSR 862­960 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service on a permitted basis until 1 January 1998. After this date on a secondary basis

890,0125­894,9375 DuRx (+45 MHz) NMT-900, kanalid 1...198) kuni 01.01.98

890,0125­897,8625; Du Rx (+45 MHz); RAS 1000 sekundaarsel alusel

890,200­913,800 GSM kanalid 1...119 Du Rx (+45 MHz) vastavalt ERC/DEC/(94)01;

Kanalimahu jaotus operaatorite vahel:

GSM I ­ 39 Rx kanalit

GSM II ­ 39 Rx kanalit

GSM III ­ 39 Rx kanalit

914,0125­914,9875 CT 1, Rx

915,000­921,000, Du Tx (­45 MHz), reserveeritud TETRA civil vastavalt ERC/DEC/(96)04

925,000­935,000, Du Tx (­45 MHz), reserveeritud GSM laiendus

935,0125­939,9375 NMT-900, DuTx (­45 MHz), kanalid 1...198 kuni 01.01.98

935,0125­942,8625, DuTx (­45 MHz); RAS 1000 sekundaarsel alusel

942.000­960.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

704 Additional allocation: in USSR 862­960 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service on a permitted basis until 1 January 1998. After this date on a secondary basis

935,200­958,800 GSM kanalid 1...119 Du Tx (­45 MHz) vastavalt ERC/DEC/(94)01;

Kanalimahu jaotus operaatorite vahel:

GSM I ­ 39 Tx kanalit

GSM II ­ 39 Tx kanalit

GSM III ­ 39 Tx kanalit

959,0125­959,9875 CT1, Tx

960­1215 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

709 Reserved on a worldwide basis for the use and development of airborne electronic aids to air navigation and any directly associated ground-based facilities

960­1215

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON

1215­1240 MHz

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE (SE)

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

1215­1240

RAADIO­LOKATSIOON

1240­1260 MHz

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE (SE)

Amateur

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

1240­1260

RAADIO­LOKATSIOON

Amatöör-raadioside

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
1260­1300 MHz

RADIOLOCATION

Amateur

664 1260­1270 MHz amateur-satellite not causing harmful interference to other services

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

1260­1270

RAADIO­LOKATSIOON

Amatöörside, amatöör-kosmoseside (ES)

1270­1300

Amatöör-raadioside

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
1300­1350 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

717 Ground-based radars and associated airborne transponders

Radiolocation

718 To protect radio astronomy service

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
1350­1400 MHz

FIXED

MOBILE

RADIOLOCATION

718 To protect radio astronomy service

719 In USSR radionavigation

720 Space Research (Passive), Earth Exploration-Satellite (Passive)

PAIKNE SIDE 1350­1375 Du, (+142 MHz) (CEPT T/R 13-01)

1375­1400 Du, (+52 MHz) (CEPT T/R 13-01)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

1400­1427 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (Passive)

721 All emissions prohibited

722 Exterrestrial emissions

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD /721/
1427­1429 MHz

SPACE OPERATION (ES)

FIXED

MOBILE exc aeronautical mobile

722 Exterrestrial emissions

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

Du, (­52 MHz) (CEPT T/R 13-01)

1429­1452 MHz

FIXED

MOBILE exc aeronautical mobile

722 Exterrestrial emissions

723B In RUS Aeronautical Mobile (aeronautical telemetry)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
1452­1492 MHz

FIXED

MOBILE exc aeronautical mobile

BROADCASTING-SATELLITE

722A DAB

722 Exterrestrial emissions

723B In RUS Aeronautical Mobile (aeronautical telemetry)

PAIKNE SIDE

RINGHÄÄLING

Digitaalraadio T-DAB kokkulepe Wiesbaden 1995
1492­1525 MHz

FIXED

MOBILE exc. aeronautical mobile

722 Exterrestrial emissions

723B In RUS Aeronautical Mobile (aeronautical telemetry)

PAIKNE SIDE 1492­1517 Du, (­142 MHz) (CEPT T/R 13-01)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

1525­1530 MHz

SPACE OPERATION (SE)

FIXED

MARITIME MOBILE-SATELLITE (SE)

Land Mobile-Satellite (SE)

726B Non-speech low bit-rate data

Earth Exploration-Satellite

Mobile exc aeronautical mobile

724 In USSR primary basis

722 Exterrestrial emissions

PAIKNE SIDE

LIIKUV KOSMOSE­SIDE

INMARSAT
723B In RUS Aeronautical Mobile (aeronautical telemetry)

726A Not for feeder links of any service

726D Res. 46

1530­1533 MHz

SPACE OPERATION (SE)

MARITIME MOBILE-SATELLITE (SE)

LAND MOBILE-SATELLITE (SE)

Earth Exploration-Satellite

Fixed

Mobile exc aeronautical mobile

722 Exterrestrial emissions

723B In RUS Aeronautical Mobile (aeronautical telemetry)

726A Not for feeder links of any service

726D Res. 46

1530­1535

LIIKUV KOSMOSE­SIDE

INMARSAT
1533­1535 MHz

SPACE OPERATION (SE)

MARITIME MOBILE-SATELLITE (SE)

Earth Exploration-Satellite

Fixed

Mobile exc. aeronautical mobile

Land Mobile-Satellite (SE)

726B Non-speech low bit-rate data

726D Res. 46

INMARSAT
1535­1544 MHz

SPACE OPERATION (SE)

Land Mobile-Satellite (SE)

726B Non-speech low bit-rate data

726D Res. 46

LIIKUV KOSMOSE­SIDE INMARSAT
1544­1545 MHz

MOBILE-SATELLITE (SE)

726D Res. 46

727A Only distress and safety (Art. N38)

1544,5 MHz Cospas-Sarsat (side kohaliku monitooringujaamaga)
1545­1555 MHz

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) (SE)

726D Res. 46

729 From terrestrial aeronautical stations to aircraft stations, or between aircraft stations

729A For public correspondence with aircraft earth station

730 In USSR FIXED

1555­1559 MHz

LAND MOBILE-SATELLITE (SE)

726D Res. 46

730 In USSR FIXED

730A Res. 208 (Mob-87)

INMARSAT
1559­1610 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE (SE)

730 In USSR FIXED

KOSMOSE-RAADIO­NAVIGAT­SIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

GPS

1610­1610.6 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MOBILE SATELLITE (ES)

730 In USSR FIXED

731E Res. 46

732 Airborne electronic aids (Art. 14)

733 AERONAUTCAL MOBILE-SATELLITE (R) (Art. 14)

733A No. 953 do not apply

733F Radiodetermination-satellite service

LIIKUV KOSMOSE­SIDE
1610.6­1613.8 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MOBILE SATELLITE (ES)

RADIO ASTRONOMY

730 In USSR FIXED

731E Res. 46

732 Airborne electronic aids (Art. 14)

733 AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) (Art. 14)

733A No. 953 do not apply

733F Radiodetermination-satellite service

734 Protection of the Radioastronomy (Art. 36)

1613.8­1626.5 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MOBILE SATELLITE (ES)

Mobile Satellite (se)

730 In USSR FIXED

731E Res. 46

731F Res. 46

732 Airborne electronic aids (Art. 14)

733 AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) (Art. 14)

733A No. 953 do not apply

733F Radiodetermination-satellite service

1626.5­1631.5 MHz

MARITIME MOBILE-SATELLITE (ES)

Land Mobile-Satellite (es)

726B Non-speech low bit-rate data

726D Res. 46

730 In USSR FIXED

INMARSAT
1631.5­1634.5 MHz

MARITIME MOBILE-SATELLITE (ES)

LAND MOBILE-SATELLITE (ES)

726D Res. 46

730 In USSR FIXED

1634.5­1645.5 MHz

MARITIME MOBILE-SATELLITE (ES)

Land Mobile-Satellite (es)

726B Non-speech low bit-rate data

726D Res. 46

730 In USSR FIXED

1645.5­1646.5 MHz

MOBILE SATELLITE (ES)

726D Res. 46

734B Distress and safety (Art. N38)

1646.5­1656.5 MHz

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) (ES)

726D Res. 46

729A For public correspondence with aircraft earth station

730 In USSR FIXED

735 Also allowed transmissions to terrestrial aeronautical stations from aircraft stations, or between aircraft stations

1656.5­1660 MHz

LAND MOBILE-SATELLITE (ES)

726D Res. 46

730 In USSR FIXED

730A Res. 208 (Mob-87)

1660­1660.5 MHz

RADIO ASTRONOMY

LAND MOBILE-SATELLITE (ES)

726D Res. 46

730A Res. 208 (Mob-87)

736 Radio Astronomy (Art. 36)

1660.5­1668.4 MHz

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (PASSIVE)

Fixed

Mobile exc. aeronautical mobile

736 Radio Astronomy (Art. 36)

RAADIO­ASTRO­NOOMIA /736/
1668.4­1670 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

FIXED

MOBILE exc. aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

736 Radio Astronomy (Art. 36)

PAIKNE SIDE

RAADIO­METEORO­LOOGIA

RAADIO­ASTRO­NOOMIA /736/

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
1670­1675 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

FIXED

METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

MOBILE

740A Aeronautical public correspondence

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE /740A/

1675­1690 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

FIXED

METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

MOBILE exc. aeronautical mobile

RAADIO­METEORO­LOOGIA

PAIKNE SIDE

KOSMOSE-RAADIO­METEORO­LOOGIA

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
1690­1700 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

Fixed

Mobile exc. aeronautical mobile

671 Earth exploration-satellite (se)

741 Fixed and Mobile exc. Aeronautical Mobile (No. 425)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
1700­1710 MHz

FIXED

METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

MOBILE exc. aeronautical mobile

671 Earth exploration-satellite (se)

KOSMOSE-RAADIO­METEORO­LOOGIA Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
1710­1885 MHz

FIXED

MOBILE

740A Aeronautical public correspondence

744 Radio Astronomy (No. 343, 344 and Art. 36)

745 Tropospheric systems (Art. 14)

746 In USSR Meteorological Satellite (Art. 14)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE /740A/

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

1710­1785 Du Rx (+95 MHz) reserveeritud DCS-1800 vastavalt ERC/DEC/(95)03

Kanalimahu jaotus operaatorite vahel (Rx kanalid):

DCS I ­ 25 MHz sagedusriba

DCS II ­ 25 MHz sagedusriba

DCS III ­ 25 MHz sagedusriba

1805­1880 Du Tx (­95 MHz) reserveeritud DCS-1800 ˙vastavalt, ERC/DEC/(95)03

Kanalimahu jaotus operaatorite vahel (Tx kanalid):

DCS I ­ 25 MHz sagedusriba

DCS II ­ 25 MHz sagedusriba

DCS III ­ 25 MHz sagedusriba

1880­1885 DECT vastavalt ERC/DEC/(94)03

1885­1930 MHz

FIXED

MOBILE

740A Aeronautical public correspondence

744 Radio Astronomy (No. 343, 344 and Art. 36)

745 Tropospheric systems (Art. 14)

746 In USSR Meteorological Satellite (Art. 14)

746A FPLMTS (Res. 212)

1885­1902

LIIKUV SIDE

1902­1930

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

1885­1900 DECT vastavalt ERC/DEC/(94)03

1902­1930 Paiksed raadioliinid, 2 Mbit

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

1930­1980 MHz

FIXED

MOBILE

746A FPLMTS (Res. 212)

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

Paiksed raadioliinid, 2 Mbit
1980­2010 MHz

FIXED

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (ES)

746A FPLMTS (Res. 212)

746B Res. 46

1980­1982,5

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

2010­2025 MHz

FIXED

MOBILE

746A FPLMTS (Res. 212)

2021­2025

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

2021­2025 Paiksed raadioliinid, 2 Mbit
2025­2110 MHz

FIXED

MOBILE

747A Res. 211 (WARC-92)

SPACE RESEARCH (ES) (SS)

SPACE OPERATION (ES) (SS)

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (ES) (SS)

750A (ss)

2025­2110

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

2025­2110 Paiksed raadioliinid, 2 Mbit, Du, (+175 MHz) (CEPT T/R 13-01)
2110­2120 MHz

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (DEEP SPACE) (ES)

746A FPLMTS (Res. 212)

2110­2170

LIIKUV SIDE

2120­2170 MHz

FIXED

MOBILE

746A FPLMTS (Res. 212)

2170­2200 MHz

FIXED

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (SE)

746A FPLMTS (Res. 212)

746B Res. 46

LIIKUV SIDE

LIIKUV KOSMOSE­SIDE

2200­2290 MHz

FIXED

SPACE RESEARCH (SE) (SS)

SPACE OPERATION (SE) (SS)

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (SE) (SS)

MOBILE

747A Res. 211 (WARC-92)

750A (ss)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Paiksed raadioliinid, Du, (­175 MHz) (CEPT T/R 13-01)
2290­2300 MHz

FIXED

MOBILE exc. aeronautical mobile

SPACE RESEARCH (DEEP SPACE) (SE)

PAIKNE SIDE
2300­2400 MHz

FIXED

MOBILE

Amateur

Radiolocation

PAIKNE SIDE

Raadiolokatsioon

2310­2400 Amatöör-raadioside

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale

2400­2450 MHz

FIXED

MOBILE

Amateur

Radiolocation

664 Amateur Satellite

752 ISM

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Amatöör-raadioside

Amatöör-kosmoseside

Raadiolokatsioon

TTM /752/

Wide Band Data Transmission Systems (CEPT T/R 10-01)

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

2450­2483.5 MHz

FIXED

MOBILE

Radiolocation

752 ISM

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Raadiolokatsioon

TTM /752/

Wide Band Data Transmission Systems (CEPT T/R 10-01)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

2483.5­2500 MHz

FIXED

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (SE)

Radiolocation

733F Radiodetermination Satellite

752 ISM

753A No. 953 do not apply

753F Radiodetermination Satellite, Mobile Satellite Res. 46

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

LIIKUV KOSMOSE­SIDE

Wide Band Data Transmission Systems (CEPT T/R 10-01)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 2

2500­2520 MHz

FIXED

762 Avoid developing tropospheric scatter systems

763 Art. 14 for tropospheric scatter systems

764 Tropospheric scatter systems ­ avoid direct to geostationary satellite orbit

MOBILE exc. aeronautical mobile

MOBILE-SATELLITE (SE)

754 Mobile Satellite (se) ­ Art. 14, Res. 46

759 In USSR Fixed and Mobile exc. Aeronautical Mobile

760A Mobile Satellite (se) ­ Res. 46

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, V.A. LIIKUV LENNUNDUSSIDE

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
2520­2655 MHz

FIXED

762 Avoid developing tropospheric scatter systems

763 Art. 14 for tropospheric scatter systems

764 Tropospheric scatter systems ­ avoid direct to geostationary satellite orbit

MOBILE exc. aeronautical mobile

BROADCASTING-SATELLITE

757 Art. 14

760 Protect Radio Astronomy

720 Space Research (Passive), Earth Exploration-Satellite (Passive)

754 Mobile Satellite (se) ­ Art. 14, Res. 46

757A In Russia broadcasting-satellite service (sound) and complementary terrestrial broadcasting ­ Res. 528

759 In USSR Fixed and Mobile exc. aeronautical mobile

2526­2670 Du, (­74 MHz) (CEPT T/R 13-01)
2655­2670 MHz

FIXED

762 Avoid developing tropospheric scatter systems

763 Art. 14 for tropospheric scatter systems

764 Tropospheric scatter systems ­ avoid direct to geostationary satellite orbit

MOBILE exc. aeronautical mobile

BROADCASTING-SATELLITE

757 Art. 14

760 Protect Radio Astronomy

Earth Exploration-Satellite (passive)

Radio Astronomy

Space Research (Passive)

759 In USSR Fixed and Mobile exc. Aeronautical Mobile

765 Protect Radio Astronomy

766 Mobile Satellite ­ Art. 14

2670­2690 MHz

FIXED

762 Avoid developing tropospheric scatter systems

763 Art. 14 for tropospheric scatter systems

764 Tropospheric scatter systems ­ avoid directing to geostationary satellite orbit

MOBILE exc. aeronautical mobile

MOBILE-SATELLITE (ES)

Earth Exploration-Satellite (passive)

Radio Astronomy

Space Research (Passive)

764A Mobile Satellite ­ Res. 46

765 Protect Radio Astronomy

766 Mobile Satellite ­ Art. 14

2690­2700 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

768 All emissions prohibited, except Nr. 769

769 Additional allocation: in USSR also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis. Such use is limited to equipment in operation by 1 January 1985

Lennunduse raadiolokatsioon
2700­2900 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

717 Ground-based radars and associated airborne transponders

Radiolocation

770 Ground-based radars for meteorological purposes on a basis of equality with stations of the aeronautical radionavigation service

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
2900­3100 MHz

RADIONAVIGATION

RAADIO­NAVIGAT­SIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
773 Aeronautical radionavigation service limited to ground-based radars

Radiolocation

772 Shipborne interrogator-transponder system (SIT) confined to 2930­2950 MHz

775A Response from radar transponders not confused with response from radar beacons

Raadiolokatsioon
3100­3300 MHz

RADIOLOCATION

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

777 Additional allocation: in USSR also allocated to the radionavigation service on a primary basis

778 To protect the spectral line observations in the band 3260­3267 MHz

RAADIO­LOKATSIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
3300­3400 MHz

RADIOLOCATION

778 To protect the spectral line observations in the bands 3332­3339 MHz and 3345.8­3352.5 MHz

780 Additional allocation: in USSR also allocated to the radionavigation service on a primary basis

RAADIO­LOKATSIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
3400­3600 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

Mobile

Radiolocation

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

Raadiolokatsioon

3408,5­3600 Paiksed raadioliinid (OIRT II ) ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

3400­3900 C-band

3400­3625 INTELSAT (SE)

III osa. SAGEDUSALA 3600 MHz ­ 275 GHz
Rahvusvahelise Elektersideliidu Konventsiooni täiendavate raadioeeskirjadega määratud sageduskasutus ja sageduskasutuse kategooriad Eesti sageduskasutus ja sageduskasutuse kategooriad Eesti sageduskasutuse täpsustatud tingimused
3600­4200 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

Mobile

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

3600­3632,5 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

3674,5­3898,5 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

3700­4200 C-band

4200­4400 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

789 For radio altimeters on board aircraft and for the associated transponders on the ground

791 Standard frequency and time signal-satellite service may use 4202 MHz (SE) (Art. 14)

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON Kõrgusemõõtjad
4400­4500 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE Suure ja keskmise mahuga paiksed raadioliinid
4500­4800 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

792A In accordance with App. 30B

MOBILE

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (SE)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
4800­4990 MHz

FIXED

MOBILE

793 4825­4835 MHz and 4950­4990 MHz except aeronautical mobile

Radio Astronomy

720 Space Research (Passive), Earth Exploration-Satellite (Passive)

778 To protect the spectral line observations in the band 4825­4835 MHz

PAIKNE SIDE

Raadioastronoomia

4990­5000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

Space Research (Passive)

795 To protect the radio astronomy service

PAIKNE SIDE

RAADIO­ASTRO­NOOMIA

5000­5250 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

733 AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) (Art. 14)

796 Microwave landing system for precision approach and landing

797 Fixed-satellite and inter-satellite services in conjunction with the aeronautical radionavigation and/or aeronautical mobile (R) service (Art. 14)

797A Also allocated to the radiodetermination-satellite service (SE) on a secondary basis

797B In Finland 5150­5250 MHz also allocated to the mobile service on a primary basis (Art. 14)

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON

5150­5250 Paikne side

5030­5150 MLS; Doppleri efektil põhinevad kiirusmõõtjad

5150­5250 Radio LAN vastavalt (CEPT T/R 22-06)

ERC/DEC/(96)03

5250­5255 MHz

RADIOLOCATION

Space Research

RAADIO­LOKATSIOON

Paikne side

Radio LAN (CEPT T/R 22-06)
713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

798 In USSR also allocated to the radionavigation service on a primary basis

5255­5350 MHz

RADIOLOCATION

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

798 In USSR also allocated to the radionavigation service on a primary basis

RAADIO­LOKATSIOON

5255­5300 Paikne side

5350­5460 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

799 Airborne radars and associated airborne beacons

Radiolocation

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
5460­5470 MHz

RADIONAVIGATION

799 Airborne radars and associated airborne beacons

Radiolocation

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
5470­5650 MHz

MARITIME RADIONAVIGATION

Radiolocation

800 In USSR also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis

802 5600­5650 MHz ground-based radars for meteorological purposes

MERESÕIDU RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
5650­5725 MHz

RADIOLOCATION

Amateur

Space Research (deep space)

664 Amateur Satellite (ES)

804 In USSR 5670­5725 MHz space research service on a primary basis

805 In USSR 5670­5725 MHz also allocated to the fixed service on a primary basis

RAADIO­LOKATSIOON

5650­5670 Amatöör-raadioside, amatöör-kosmoseside

5670­5725 Amatöör-raadioside

PAIKNE SIDE

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale

5675­5725 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

5725­5850 MHz

FIXED SATELLITE (ES)

RADIOLOCATION

Amateur

805 In USSR 5670­5725 MHz also allocated to the fixed service on a primary basis

806 ISM applications (centre frequency 5800 MHz)

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

RAADIO­LOKATSIOON

5725­5830 Amatöör-raadioside

5725­6725 C-band INTERSPUTNIK

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale

808 5830­5850 MHz amateur-satellite (SE) 5830­5850 Amatöör-raadioside, amatöör-kosmoseside

PAIKNE SIDE

5795­5805 Maanteetranspordi juhtimine ERC/DEC/(92)02

Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

5850­5925 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

MOBILE

806 5850­5875 MHz ISM applications

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

5850­5899 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.
5925­7075 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

792A 6725­7025 MHz in accordance with App. 30B

MOBILE

791 Standard frequency and time signal-satellite service may use 6427 MHz (ES) (Art. 14)

809 6425­7075 MHz passive microwave sensor measurements are carried out over the oceans

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

5925­6425 Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 383)

5925­6425 C-band

5941­6165 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

6425­6725 INTELSAT

6440­6760 Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 384-5)

6780­7075 Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 384-5)

7075­7250 MHz

FIXED

MOBILE

809 Passive microwave sensor measurements are carried out over the oceans

811 7145­7235 MHz ES transmissions in the space research service. 7145­7190 MHz deep space; no emissions to deep space 7190­7235 MHz

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

7075­7125 Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 384)

7125­7250 Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 385)

X-band

7250­7300 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

MOBILE

812 May also be used by the mobile-satellite service

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

Paiksed raadioliinid(CCIR Rec. 385)

X-band

OIRT ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

7300­7450 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

MOBILE except aeronautical mobile

812 7300­7375 MHz may also be used by the mobile-satellite service

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

7424,5­7450 Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 385)

X-band

7450­7550 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
7550­7750 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

7610, 7650, 7690, 7730 TV liikuvad ülekandejaamad (riba 30 MHz) kuni 01.01.2005. a.

7750­7900 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
7900­8025 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

MOBILE

812 May also be used by the mobile-satellite service

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

7912­8025 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

7925­8025 X-band

8025­8175 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

MOBILE

Earth Exploration-Satellite (SE)

813 Power flux-density limits specified in 2570

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

8025­8136 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

X-band

8175­8215 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

METEOROLOGICAL SATELLITE (ES)

MOBILE

Earth Exploration-Satellite (SE)

813 Power flux-density limits specified in 2570

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

8178­8215 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

X-band

8215­8400 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

MOBILE

Earth Exploration-Satellite (SE)

813 Power flux-density limits specified in 2570

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

X-band

8400­8500 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

SPACE RESEARCH (SE)

816 8400­8450 MHz deep space

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

8400­8402 Paiksed raadioliinid (OIRT II) ­ ainult olemasolevad sageduseraldused kuni 01.01.2005. a.

8400­8425 X-band

8500­8750 MHz

RADIOLOCATION

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

820 Additional allocation: in USSR also allocated to the land mobile and radionavigation services on a primary basis

RAADIO­LOKATSIOON 8520, 8560, 8600, 8640 MHz Liikuvad TV ülekandejaamad kuni 01.01.99
8750­8850 MHz

RADIOLOCATION

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

821 Airborne Doppler navigation aids on a centre frequency of 8800 MHz

RAADIO­LOKATSIOON

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
8850­9000 MHz

RADIOLOCATION

MARITIME RADIONAVIGATION

823 Shore-based radars

824 In USSR RADIONAVIGATION

RAADIO­LOKATSIOON

MERESÕIDU RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
9000­9200 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

717 Ground-based radars and associated airborne transponders

Radiolocation

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
9200­9300 MHz

RADIOLOCATION

MARITIME RADIONAVIGATION

823 9200­9225 MHz shore-based radars

824 In USSR RADIONAVIGATION

824A SART may be used (Art. N38)

RAADIO­LOKATSIOON

MERESÕIDU RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

SART-id

9300­9500 MHz

RADIONAVIGATION

825A 9300­9320 MHz the use of shipborne radars, other than those existing on 1 January 1976, is not permitted until 1 January 2001

Radiolocation

775A Response from radar transponders not confused with response from radar beacons

824A SART may be used (Art. N38)

825 Airborne weather radars and ground-based radars

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3

SART-id

9500­9800 MHz

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

RAADIO­LOKATSIOON

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
9800­10000 MHz

RADIOLOCATION

Fixed

827 In USSR RADIONAVIGATION

828 9975­10000 MHz also allocated to the meteorological-satellite service on a secondary basis for use by weather radars

RAADIO­LOKATSIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
10­10.45 GHz

FIXED

MOBILE

RADIOLOCATION

Amateur

828 10000­10025 MHz also allocated to the meteorological-satellite service on a secondary basis for use by weather radars

PAIKNE SIDE

RAADIO­LOKATSIOON

Amatöör-raadioside

10,15­10,30 Paiksed raadioliinid

Baasjaamaga paiksed sidevõrgud

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale

10.45­10.5 GHz

RADIOLOCATION

Amateur

Amateur-Satellite

RAADIO­LOKATSIOON

Amatöör-raadioside

Amatöör-kosmoseside

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
10.5­10.55 GHz

FIXED

MOBILE

Radiolocation

PAIKNE SIDE 10,5­10,65 Paiksed raadioliinid

Baasjaamaga paiksed sidevõrgud

10.55­10.6 GHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

Radiolocation

PAIKNE SIDE
10.6­10.68 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

Radiolocation

831 Maximum equivalent isotropically radiated power 40 dBW and the power delivered to the antenna shall not exceed ­3 dBW (Art. 14). In USSR the restrictions on the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services are not applicable

832 To protect the radio astronomy service

PAIKNE SIDE
10.68­10.7 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

833 All emissions prohibited, except for those provided 834

834 Additional allocation: in USSR FIXED and MOBILE except aeronautical mobile. Such use is limited to equipment in operation by 1 January 1985

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
10.7­11.7 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

792A 6725­7025 MHz in accordance with App. 30B

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE) (ES)

Paiksed sideliinid (ITU-R Rec. 387)

KU-band

10,95­11,2 INTELSAT-V, Eutelsat

835 ES feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE except aeronautical mobile

11,45­11,7 Loutch

SAT TV (FSS)

11.7­12.5 GHz

FIXED

BROADCASTING

BROADCASTING-SATELLITE

Mobile except aeronautical mobile

838 Not cause harmful interference to broadcasting-satellite stations operating in accordance with the provisions of App. 30

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE) (ES)

RINGHÄÄLING (SATELLIIT)

11,7­12,2 KU-band (FSS)

DBS (perspektiivselt planeeritud)

12.5­12.75 GHz

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

849 In Finland also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a secondary basis

850 In USSR FIXED and MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE) (ES) KU-band (FSS)
12.75­13.25 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

792A In accordance with App. 30B

MOBILE

Space Research (deep space) (SE)

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 497)

KU-band

13.25­13.4 GHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

851 Doppler navigation aids

852 May also be used in the space research service (ES) on a secondary basis (Art. 14)

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON
13.4­13.75 GHz

RADIOLOCATION

Standard Frequency and Time Signal-Satellite (ES)

Space Research

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

855 In USSR RADIONAVIGATION

RAADIO­LOKATSIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
13.75­14 GHz

RADIOLOCATION

FIXED-SATELLITE (ES)

Standard Frequency and Time Signal-Satellite (ES)

Space Research

713 Radiolocation stations installed on spacecraft may also be employed for the earth exploration-satellite and space research services on a secondary basis

855 In USSR RADIONAVIGATION

855A 68 dBW < e. I. r. p. < 85 dBW (Res. 112)

RAADIO­LOKATSIOON

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (ES)

855B Geostationary space stations on an equal basis with stations in the fixed-satellite service, after 01.01.2000 non-geostationary space station on a secondary basis in relation to the fixed-satellite service
14­14.25 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

858 May be used for feeder links for the broadcasting-satellite service

RADIONAVIGATION

856 To provide sufficient protective to space stations of the fixed-satellite service (Rec. 708)

Space Research

859 Also allocated to the land mobile-satellite service (ES) on a secondary basis

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

Liikuv kosmoseside

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

KU-band (Intelsat, Eutelsat) (FSS)
14.25­14.3 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

858 May be used for feeder links for the broadcasting-satellite service

RADIONAVIGATION

856 To provide sufficient protective to space stations of the fixed-satellite service (Rec. 708)

Space Research

859 Also allocated to the land mobile-satellite service (ES) on a secondary basis

860 In Finland also allocated to the fixed service on a primary basis

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (ES)

RAADIO­NAVIGAT­SIOON

KU-band (Intelsat, Eutelsat) (FSS)

SNG

14.3­14.4 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

858 May be used for feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE except aeronautical mobile

Radionavigation-Satellite

859 Also allocated to the land mobile-satellite service (ES) on a secondary basis

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (ES)

KU-band (Intelsat, Eutelsat) (FSS)
14.4­14.47 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

858 May be used for feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE except aeronautical mobile

Space Research (SE)

859 Also allocated to the land mobile-satellite service (ES) on a secondary basis

14.47­14.5 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

858 May be used for feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE except aeronautical mobile

Radio Astronomy

859 Also allocated to the land mobile-satellite service (ES) on a secondary basis

862 To protect spectral line observations of the radio astronomy service

14.5­14.8 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

863 Feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE

Space Research

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 636)
14.8­15.35 GHz

FIXED

MOBILE

Space Research

720 15.20­15.35 GHz Space Research (passive), Earth Exploration-Satellite (passive)

15.35­15.4 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

864 All emissions prohibited

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
15.4­15.7 GHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

733 AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R) (Art. 14)

797 Fixed-satellite and inter-satellite services in conjunction with the aeronautical radionavigation and/or aeronautical mobile (R) service (Art. 14)

LENNUNDUSE RAADIO­NAVIGAT­SIOON
15.7­16.6 GHz

RADIOLOCATION

RAADIO­LOKATSIOON
16.6­17.1 GHz

RADIOLOCATION

Space Research (deep space) (ES)

17.1­17.2 GHz

RADIOLOCATION

RAADIO­LOKATSIOON Radio LAN (CEPT T/R 22-06)
17.2­17.3 GHz

RADIOLOCATION

Earth Exploration-Satellite (active)

Space Research (active)

Paikne side
17.3­17.7 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

869 Feeder links for the broadcasting-satellite service

Radiolocation

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

Raadiolokatsioon

17.7­18.1 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

869 Feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE) (ES)

Paiksed raadioliinid (CCIR Rec. 595)

KA-band

18.1­18.4 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

870A ES feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE

870 18.1­18.3 GHz also allocated to the meteorological-satellite service (SE) on a primary basis

18.4­18.6 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

18.6­18.8 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

872 To reduce the risk of interference to passive sensors in the earth exploration-satellite and space research services

MOBILE except aeronautical mobile

Earth Exploration-Satellite (passive)

Space Research (passive)

871 To reduce the risk of interference to passive sensors to the minimum

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

Liikuv kosmoseside

18.8­19.7 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

19.7­20.1 GHz

FIXED-SATELLITE (SE)

Mobile-Satellite (SE)

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

Liikuv kosmoseside

KA-band
20.1­20.2 GHz

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

873A Carriers in the mobile-satellite service shall be located in the higher part of the band 19.7­20.2 GHz

873B May include links between earth stations

873C Provisions of 953 do not apply to the mobile-satellite service

873D Narrow spot-beam antennas and other advanced technology at the space stations

20.2­21.2 GHz

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

Standard Frequency and Time Signal-Satellite (SE)

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3 (Du +23,3 GHz, 43,5­45,5)
21.2­21.4 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Teisaldatavad paiksed baasjaamaga raadiosidevõrgud
21.4­22 GHz

FIXED

MOBILE

BROADCASTING-SATELLITE

873F Broadcasting-Satellite shall come into effect on 01.04.2007. The use is subject to the provisions of Res. 525

PAIKNE SIDE

RINGHÄÄLING (SATELLIIT)

HDTV
22­22.21 GHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

874 To protect the spectral line observations of the radio astronomy service in the band 22.01­22.21 GHz from harmful interference

PAIKNE SIDE 22­22,6 Paiksed raadioliinid, Du (+1050 MHz) ITU-R Rec. 637
22.21­22.5 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

875 To protect the radio astronomy service

876 The earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services shall not impose constraints upon the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services

22.5­22.55 GHz

FIXED

MOBILE

22.55­23 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

879 To protect the spectral line observations of the radio astronomy service in the band 22.81­22.86 GHz

22,6­23 Baasjaamaga paiksed sidevõrgud
23­23.55 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

879 To protect the spectral line observations of the radio astronomy service in the band 23.07­23.12 GHz

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid, Du (­1050 MHz) ITU-R Rec. 637
23.55­23.6 GHz

FIXED

MOBILE

23.6­24 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

880 All emissions are prohibited

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
24­24.05 GHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

881 ISM applications

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
24.05­24.25 GHz

RADIOLOCATION

Amateur

Earth Exploration-Satellite (active)

881 ISM applications (centre frequency 24.125 GHz)

RAADIO­LOKATSIOON

Amatöör-raadioside

TTM

Amatöör-raadioside saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
24.25­24.45 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE 24,25­26,5 Baasjaamaga paiksed sidevõrgud (CEPT T/R 13-02)
24.45­24.65 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

24.65­24.75 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

24.75­25.25 GHz

FIXED

25.25­25.5 GHz

FIXED

MOBILE

INTER-SATELLITE

881A Space research and Earth exploration-satellite applications; transmissions of data originating from industrial and medical activities in space

Standard Frequency and Time Signal-Satellite (ES)

25.5­27 GHz

FIXED

MOBILE

INTER-SATELLITE

881A Space research and Earth exploration-satellite applications; transmissions of data originating from industrial and medical activities in space

Earth Exploration-Satellite (SE)

Standard Frequecy and Time Signal-Satellite (ES)

27-27.5 GHz

FIXED

MOBILE

INTER-SATELLITE

881A Space research and Earth exploration-satellite applications; transmissions of data originating from industrial and medical activities in space

PAIKNE SIDE
27.5­28.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

882D May be used by the fixed-satellite service (ES) for the provision of feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE

882A Additional allocation: the band 27.500­27.501 GHz also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a primary basis

882B Additional allocation: the band 27.501­28.500 GHz also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES) (SE)

Väikese ja keskmise mahuga paiksed raadioliinid, Du, (1008 MHz) (CEPT T/R 13-02)

KA-band

HDTV (ES)

28.5­29.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

882D May be used by the fixed-satellite service (ES) for the provision of feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE

Earth Exploration-Satellite (ES)

882C Earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations

882B Also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis

29.5­29.9 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

882D May be used by the fixed-satellite service (ES) for the provision of feeder links for the broadcasting-satellite service

Mobile-Satellite (ES)

Earth Exploration-Satellite (ES)

882C Earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations

882B Also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES) (SE) KA-band

HDTV (ES)

29.9­30 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

882D May be used by the fixed-satellite service (ES) for the provision of feeder links for the broadcasting-satellite service

MOBILE-SATELLITE (ES)

Earth Exploration-Satellite (ES)

882C Earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations

873A Carriers in the mobile-satellite service shall be located in the higher part of the band 29.5­30 GHz

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES) (SE)

LIIKUV KOSMOSE­SIDE

873B May include links between earth stations

873C Provisions of 953 do not apply to the mobile-satellite service

882 May be used for space-to-space links in the earth exploration-satellite service for telemetry, tracking, and control purposes, on a secondary basis

882A Additional allocation: the band 29.999­30.000 GHz also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a primary basis

882B Additional allocation: the band 29.9­29.999 GHz also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis

30­31 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE-SATELLITE (ES)

Standard Frequency and Time Signal-Satellite (SE)

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

LIIKUV KOSMOSE­SIDE

KA-band
31­31.3 GHz

FIXED

MOBILE

Standard Frequency and Time Signal-Satellite (SE)

Space Research

884 The power flux-density limits in 2582

885 In USSR the space research service is on a primary basis

886 To protect the radio astronomy service in the band 31.2­31.3 GHz

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Baasjaamaga paiksed sidevõrgud
31.3-31.5 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

887 All emissions prohibited

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
31.5­31.8 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

Fixed

Mobile except aeronautical mobile

888 To protect the radio astronomy service

889 In USSR fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis

LIIKUV SIDE

Paikne side

Baasjaamaga paiksed sidevõrgud
31.8­32 GHz

RADIONAVIGATION

SPACE RESEARCH (deep space) (SE)

893 In designing systems for the space research service (deep space) to prevent harmful interference (Rec. 707)

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
32­32.3 GHz

INTER-SATELLITE

RADIONAVIGATION

SPACE RESEARCH (deep space) (SE)

893 In designing systems for the inter-satellite and radionavigation services and for the space research service (deep space) to prevent harmful interference (Rec. 707)

32.3­33 GHz

INTER-SATELLITE

RADIONAVIGATION

893 In designing systems for the inter-satellite and radionavigation services to prevent harmful interference (Rec. 707)

33­33.4 GHz

RADIONAVIGATION

33.4­34.2 GHz

RADIOLOCATION

894 In Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis

RAADIO­LOKATSIOON Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
34.2­34.7 GHz

RADIOLOCATION

SPACE RESEARCH (deep space) (ES)

894 In Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis

34.7­35.2 GHz

RADIOLOCATION

Space Research

896 In USSR space research service on a primary basis

894 In Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis

35.2­36 GHz

METEOROLOGICAL AIDS

RADIOLOCATION

894 In Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis

897 Radars located on spacecraft may be operated on a primary basis in the band 35.5­35.6 GHz

36­37 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

898 To protect the spectral line observations of the radio astronomy service in the band 36.43­36.5 GHz

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3
37­37.5 GHz

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (SE)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid, Du(1260 MHz) (CEPT T/R 12-01)
37.5­38 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

SPACE RESEARCH (SE)

Earth Exploration-Satellite (SE)

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

38­39.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

Earth Exploration-Satellite (SE)

39.5­40 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (SE)

Earth Exploration-Satellite (SE)

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

LIIKUV SIDE

LIIKUV KOSMOSE­SIDE (SE)

40­40.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (SE)

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (ES)

SPACE RESEARCH (ES)

Earth Exploration-Satellite (SE)

40.5­42.5 GHz

BROADCASTING-SATELLITE

/BROADCASTING/

Fixed

Mobile

RINGHÄÄLING (SATELLIIT)

RINGHÄÄLING

Paikne side

Paiksed raadioliinid (CEPT T/R 52-01)

Videoprogrammide jaotussüsteem vastavalt ERC/DEC/(96)05

42.5­43.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

900 To protect the radio astronomy service in the bands 42.77-42.87 GHz and 43.37-43.47 GHz, which are used for spectral line observations of silicon monoxide

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

43.5­47 GHz

MOBILE

902 Land mobile service not causing harmful interference to the space radiocommunication services

MOBILE-SATELLITE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE

903 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized

RAADIO­NAVIGAT­SIOON 43,5­45,5 Riikliku kasutuse reþiimi tüüp 3 (Dupleks, paaris 20,2­21,2)
47­47.2 GHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
47.2­50.2 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

901 To take all practicable steps to reserve the band 47.2­49.2 GHz for feeder links for the broadcasting-satellite service operating in the band 40.5­42.5 GHz

MOBILE

905 48.94­49.04 GHz all emissions from airborne stations are prohibited

904 48.94­49.04 GHz is also allocated to the radio astronomy service on a primary basis for spectral line observations

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

47,2­48,5 Teisaldatavad ringkiirgusega paiksed raadioliinid

48,5­51,4 Väikese ja keskmise mahuga paiksed raadioliinid

50.2­50.4 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

50.4­51.4 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE

Mobile-Satellite (ES)

Riiklik kasutus (NATO perspektiiv)
51.4­54.25 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

SPACE RESEARCH (passive)

906 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements

907 All emissions are prohibited

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
54.25­58.2 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

SPACE RESEARCH (passive)

PAIKNE SIDE Väikese ja keskmise mahuga paiksed raadioliinid
58.2­59 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

SPACE RESEARCH (passive)

906 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements

907 All emissions are prohibited

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
59­64 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

RADIOLOCATION

910 Airborne radars in the radiolocation service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

911 61­61.5 GHz (centre frequency 61.25 GHz) ISM applications

PAIKNE SIDE

RAADIO­LOKATSIOON

59­62 Väikese ja keskmise mahuga paiksed raadioliinid

63­64 Telemeetria (CEPT T/R 22-04)

59­61 RIIKLIK KASUTUS

64­65 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

SPACE RESEARCH (passive)

906 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements

907 All emissions are prohibited

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
65­66 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE

SPACE RESEARCH

Fixed

Mobile

66­71 GHz

MOBILE

902 Land mobile service not causing harmful interference to the space radiocommunication services

MOBILE-SATELLITE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE

903 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
71­74 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (ES)

906 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

74­75.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE

Space Research (SE)

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

75.5­76 GHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

Space Research (SE)

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
76­81 GHz

RADIOLOCATION

Amateur

Amateur-Satellite

Space Research (SE)

912 78­79 GHz radars located on space stations may be operated on a primary basis in the earth exploration-satellite service and in the space research service

RAADIO­LOKATSIOON

Amatöör-raadioside

Amatöör-kosmoseside

Amatöör-raadioside saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
81­84 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (SE)

Space Research (SE)

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

84­86 GHz

FIXED

MOBILE

BROADCASTING

BROADCASTING-SATELLITE

913 Stations in the fixed, mobile and broadcasting services shall not cause harmful interference to broadcasting-satellite stations

PAIKNE SIDE

RINGHÄÄLING (SATELLIIT)

86­92 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

907 All emissions are prohibited

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD
92­95 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE

RADIOLOCATION

914 93.07­93.27 GHz to protect radio astronomy observations

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

RAADIO­LOKATSIOON

95­100 GHz

MOBILE

902 Land mobile service not causing harmful interference to the space radiocommunication services

MOBILE-SATELLITE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE

Radiolocation

903 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized

904 97.88­98.0 GHz to protect the radio astronomy service

RAADIO­NAVIGAT­SIOON
100­102 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

722 Extra-terrestrial emissions

PAIKNE SIDE
102­105 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

722 Extra-terrestrial emissions

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

105­116 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

722 Extra-terrestrial emissions

907 All emissions are prohibited

116­126 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

SPACE RESEARCH (passive)

722 116­120 GHz extra-terrestrial emissions

915 119.98­120.02 GHz amateur service on a secondary basis

916 122­123 GHz (centre frequency 122.5 GHz) ISM applications

119,98­120,02 Amatöör-raadioside Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
126­134 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

RADIOLOCATION

910 Airborne radars in the radiolocation service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

134­142 GHz

MOBILE

902 Land mobile service not causing harmful interference to the space radiocommunication services

MOBILE-SATELLITE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE

Radiolocation

903 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized

917 140.69­140.98 GHz all emissions from airborne stations, and from space stations in the SE direction, are prohibited

918 140.69­140.98 GHz to protect the radio astronomy service

142­144 GHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
144­149 GHz

RADIOLOCATION

Amateur

Amateur-Satellite

918 144.68­144.98 GHz,145.45­145.75 GHz and 146.82­147.12 GHz to protect the radio astronomy service

Amatöör-raadioside

Amatöör-kosmoseside

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
149­150 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)
150­151 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

919 To protect the radio astronomy service

151­156 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

156­158 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

158­164 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

164­168 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

168­170 GHz

FIXED

MOBILE

170­174.5 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

919 174.42­174.5 GHz to protect the radio astronomy service

174.5­176.5 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

SPACE RESEARCH (passive)

919 174.5­175.02 GHz to protect the radio astronomy service

176.5­182 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

919 177­177.4 GHz, 178.2­178.6 GHz, 181­181.46 GHz to protect the radio astronomy service

182­185 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

921 All emissions prohibited

185­190 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

909 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

919 186.2­186.6 GHz to protect the radio astronomy service

190­200 GHz

MOBILE

902 Land mobile service not causing harmful interference to the space radiocommunication services

MOBILE-SATELLITE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE

722 197­200 GHz extra-terrestrial emissions

903 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized

200­202 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

722 Extra-terrestrial emissions

202­217 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE

722 Extra-terrestrial emissions

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)
217­231 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

722 217­220 GHz extra-terrestrial emissions

907 All emissions are prohibited

231­235 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

Radiolocation

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)
235­238 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

238­241 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

Radiolocation

241­248 GHz

RADIOLOCATION

Amateur

Amateur-Satellite

922 244­246 GHz (centre frequency 245 GHz) ISM applications

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (SE)

Amatöör-raadioside

Amatöör-kosmoseside

Amatöör-raadiosides saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
248­250 GHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSE­SIDE

Saateliigid vastavalt IARU1 sageduskavale
250­252 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

SPACE RESEARCH (passive)

923 250­251 GHz to protect the radio astronomy service

252­265 GHz

MOBILE

902 Land mobile service not causing harmful interference to the space radiocommunication services

MOBILE-SATELLITE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE

903 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized

923 262.24­262.76 GHz to protect the radio astronomy service

924 257.5­258 GHz to protect the radio astronomy service

925 In Finland 261­265 GHz is also allocated to the radio astronomy service on a primary basis

265­275 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE

RADIO ASTRONOMY

926 To protect the radio astronomy service from harmful interference, especially in the bands 265.64­266.16 GHz, 267.34­267.86 GHz and 271.74­272.26 GHz, which are used for spectral line observations

PAIKNE KOSMOSE­SIDE (ES)

Copyright © Madis Kaal 2000-