Nr: 184568
Isik: Iff Olen
Sündinud: 19.5 1976.a.
Sünnitähtkuju on SÕNN


Tüvenumber viitab inimese iseloomu eripärale, kosmose poolt edu võimaldavatele eluaastatele,
soodsamatele ja ebasoodsamatele ajavahemikele aastas, edukamatele nädalapäevadele ja haiguste
suhtes enam ohustatud piirkondadele kehas.
Tüvenumber on 1
Oled energiline, julge, ettevõtlik, töökas ja kindlameelne.
Organisatoorsed võimed on head. Tunned huvi kõige uue vastu ja oled
uuenduste elluviija. Tavaliselt on sellistel inimestel hea tervis ning
neile sobib võrdselt hästi nii vaimne kui füüsiline töö. Oskad leida
vajalikke sõpru ja kaaslasi. Perekonnas oled korrektne kaaslane.
Soodsaimad on eluaastad 1., 10., 19., 28., 37., 46., 55., 64. ja 73.
Edukaimad ajad aastas on 21. märtsist 28. aprillini ja 10. juunist
20. augustini.
Ebasoodsaimad ajad aastas on oktoober, november ja detsember.
Soodsad nädalapäevad on esmaspäev ja pühapäev.

Sünnikuupäev lisab:
Eriti keskeas on võimalik edu ja ebaedu kiire vaheldumine. On piisavalt jõudu raskuste ületamiseks.

Elutee number viitab kosmilistele mõjutustele, mis võivad muuta meie elu kergemaks või
raskendada meie püüdluste täitumist.
Elutee number on 11
Positiivne variant - inspiratsioon.
Sel teel elav inimene on korduvalt elanud, ta on nn. vana hing,
kellel on rikkalik kosmiline kogemus ja suurepäraselt arenenud
intuitsioonivõime ning kohustus pühendada oma anded inimkonna teenimisele.
Kui oled piisavalt andekas ning jätkub jõudu pühendada oma töö või
looming ühiskonna hüvanguks, siis toob elu kuulsust, rikkust ja edu.
Negatiivne variant:
Kui oled isekas, ebaaus või kasutad oma ülimat intellekti isiklike
materiaalsete eesmärkide saavutamiseks ega pühenda end teiste õpetamisele
ja teenimisele, siis edu ja kuulsust ei saavuta. Sageli lõpeb siis
elu katastroofiga.
Kui pole piisavalt andeid või tahet pühendada end ühiskonna teenimisele,
siis ootab rahulik kooselu kaaslastega, kuid kaotatud on kosmose poolt
antud võimalus saada kuulsaks.

Apogeed on täiendavad võimalused või ka suursaavutuste võimalus teatud eluaastate jooksul. Apogee numbri mõju algab sünnipäevast, mitte aasta algusest.
Esimene apogee kestab elu algusest eluaastani 34
Apogee number on 6
Vastutus ja kohustused. Kui kohustusi õigesti täita, siis kaasneb turvalisus ja edu. Kui kohustusi ei täideta, siis on rohkesti konflikte ja on võimalik abielulahutus.

Teine apogee kestab eluaastatel 35 kuni 43
Apogee number on 6
Vastutus ja kohustused. Kui kohustusi õigesti täita, siis kaasneb turvalisus ja edu. Kui kohustusi ei täideta, siis on rohkesti konflikte ja on võimalik abielulahutus.

Kolmas apogee kestab eluaastatel 44 kuni 52
Apogee number on 3
Ideaalne number. Võimaldab edu töös, loomingus, sõpruses ja armastuses.

Neljas apogee algab eluaastast 53
Apogee number on 1
See number tähistab uut algust, "taassündi", vana elulaadi hävitamist nii materiaalses kui moraalses mõttes. Tuleb olla ettevaatlik, et mitte kaotada elu suurimat väärtust.

Väljakutsed on numbrid, mis viitavad võimalikele raskustele või puuduvatele omadustele. Viiitavad sellele, millest tuleks jagu saada või mida peaks omandama.
Väljakutse numbrid suunavad meie mõtted iseendale ja aitavad meid eneseanalüüsil ning enesekasvatusel.
Esimene väike väljakutse on 5 ja see mõjub eriti
elu esimese poole jooksul, kuid mõningal määral elu lõpuni.
Arenda enda võimet muutusi omaks võtta. Samuti hoidu ülemäärase seksuaalse aktiivsuse eest. Elunditest on ohustatud närvid ja suguelundid.

Teine väike väljakutse on 4 ja see mõjub elu teisel poolel.
Rohkem tähelepanu tööle ja hoolikust detailides, kuid ära üle pinguta. Elunditest on ohustatud vereringe ja hambad.

Peamine väljakutse on 1 ja see mõjub kogu elu.
Kas soov oma tahet teistele peale suruda või vastupidi - tahtejõu puudus. Elunditest on ohustatud süda, pea, silmad, kõrvad, nina ja nahatundlikkus.

Täiendväljakutse on 0 ja see mõjub samuti kogu elu.
Kõikvõimalikud ohud ja haigused ning traumad.

Kosmos teeb mõnele inimesele sünnipäevakingituse, mõned jätab sellest ilma. Kingitust ei ole inimesel, kes on sündinud 1.-9. kuupäeval ja 11. ning 22. kuupäeval.
Kosmiline sünnipäevakink on:
Energia.

Kosmoses eksisteerib püsiv üheksa-aastane tsükliline liikumine. On üldkosmilised võnked ja inimese isiklikud võnked. Olenevalt sünniajast tõmbame ligi erineva kosmilise mõjuga võnkeid.
Kosmiline aasta on 8, isiklik aasta on 5.
Isiklikud võnked on soodsad, kuid mõneti ebastabiilsed. Kõik, mis ei rahulda, tuleb sel aastal muuta. See aasta on suurepärane reisimiseks,
seltskondlikeks kontaktideks, sealhulgas ka armuseiklusteks. Tuleb aga vältida kaasinimeste kahjustamist, eriti seksuaalses elus. Kui me teisi
kahjustame, toob seitsmes isiklik aasta meile õnnetusi ja üksildust.

Ka kuude ja päevade osas on kosmoses tsükliline võnkumine, 9-kuuline ja 9-päevane tsükkel.
Isiklik kuu on praegu 9.
Kui on kedagi kahjustatud, siis on see kuu raske, võimalikud on kaotused ja konfliktid. Kui oled omakasupüüdmatult kedagi aidanud, siis peaks ka ellu tulema midagi head.
Isiklik päev on täna 4.
Tööpäev.

Elutee number näitab kogu elu vältel mõjuvaid kosmilisi võnkeid, tsüklid on täiendavad võimalused. Nagu apogeedki võivad nad muuta meie elu kulgu.
I tsükkel kestab sünnist 2002. aasta alguseni. Selle number on 5.
Lapsepõlv ja noorus heades tingimustes. Sellele lapsele tuleb anda vabadust,
kuid mitte piiramatult. Võib tekkida varane huvi vastassoo ja seksuaalelu vastu.
II tsükkel kestab 2030. aasta aprillini. Selle number on 1.
Energia, auahnus, edu. Tuleb hoiduda teiste inimeste ohverdamisest oma soovidele.
III tsükkel kestab elu lõpuni. Selle number on 5.
Meeldivad muutused ja reisid, muresid vähe.

Eelmise elu elasid naisena.
Elukutse eelmises elus oli:
Kirjanik, dramaturg, näitleja.

Sünnikoht eelmises elus:
Lääne-Aafrika

Iseloomult olid eelmises elus:
Suurte vaimsete võimetega uurija, matemaatik või taimeravi tundja. Teistele inimestele raskesti mõistetav.
Sündisid umbes aastal 1475.

Käesoleva elu ülesanne on:
Arenda endas võimet kiindumusteks, võimet sisendada teistesse rahu ja lootust, siis rahuldatakse su auahned püüdlused.